IMG2575_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AIP01_#V1

Интерфейс за различни CAD/CAM-програми

Данни за корпус и обков за Вашия софтуер

За да улесним проектирането и дизайна на мебели с Blum продукти, ние работим в тясно сътрудничество с нашите CAD-/CAM-софтуерни партньори. Изброените интерфейси Ви позволяват лесно проектиране на обкови Blum. Нашите софтуерни партньори интегрират данните за обкови в различни форми:

  • Използвайки конфигуратора на обкови Blum, интегриран в софтуера

  • Посредством BXF интерфейси, с които прехвърляте Вашите резултати от проектиране от корпусен и продуктов конфигуратор към CAD-софтуера.

  • Посредством Blum-библиотека за обкови, която съдържа всички CAD-данни, или като отделни продукти, или като цялостно приложение Blum.

Изберете доставчик на CAD/CAM-софтуер от списъка и ще разберете как данните Blum са интегрирани в софтеура.

 

За софтуери без интегрирани CAD/CAM-данни на Blum просто използвайте нашите безплатни CAD/CAM-услуги. Стандартизираните данни могат да бъдат импортирани във Вашия софтеур.

 

Вашето предимство

  • Редуцирате до минимум грешки при проектиране. Решения за обков, изпитани при сблъсък, включително обработка на данни, списъци с детайли, данни за обкови и елементи от масив ще Ви помогнат в процеса

  • Спестявате време. Данните за обкови са готови за обработка

  • Винаги разполагате с актуални данни. Нови обкови са налични веднага във Вашия софтуер.

Научете повече за нашите софтуерни партньори

Лице за контакт

Ако имате въпроси за тази услуга, моля, свържете се с Вашето Лице за контакт или използвайте следния Формуляр за контакт.

IMG2575_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AIP01_#V1