Ueber_Blum_KLA0574

За Blum

Високо-технологични мебелни обкови за модерния свят на живота

Фирмата е прочута и призната - като иновативна семейна компания с международна насоченост. Какво ни движи. Мебелни обкови. Blum превръща отварянето и затварянето на мебелите в емоционално преживяване, повишавайки комфорта на движение във всички жилищни зони. Предимно в кухнята. И ние допълваме нашите продукти чрез подходящи услуги. Нашият девиз: да бъдем надежден и ориентиран в бъдещето партньор.

Ориентация към потребителите на кухни

Нашите продукти и услуги са налични навсякъде по света. Нашата ясна цел: Да сме в полза. На производители на мебели. На продаващи мебели. На монтажници. На потребители на мебели. Ние проучваме нуждите на нашите партньори и клиенти - и ги поставяме последователно в центъра.

 Повече за изследванията на потребностите-Blum

Качество и иновация

С нашите клапващи системи, панти и изтеглящи механизми, и четирите различни технологии на движение доставяме висок комфорт във всички жилищни зони. Подкрепяме нашите потребители и партньори с удобни услуги.

 Преглед на услугите

Традиция и сътрудничество

Като традиционна семейна компания в 3. поколения, ние създаваме дългосрочни отношения - с клиенти, партньори и служители. Ние искаме да обменяме идеи, да споделяме мисли и опит. Надеждни и в дългосрочен план.

Blum International Consulting

BIC е компания на частната фондация Blum и се основава на ценностите на компания Blum. Като спаринг партньор за всички проблеми на персонала и организационното развитие на международната група Blum, BIC помага за идентифицирането на промените и тяхното осъществяване. Основният фокус е обслужването на компания Blum. Част от консултативния капацитет е насочен специално за външни партньори.

 Научете повечеAsia
Europe
Oceania

Споделяне на страница


Ueber_Blum_KLA0574