Декларация за защита на данните

Актуално 18.09.2023 г.

Защитата и сигурността на Вашата лична информация е важна за нас. Твърденията, съдържащи се в тази Декларация за поверителност трябва да Ви дадат обща представа за това как и защо се използват събраните от нас данни при използването на дигиталните платформи. Ние се ангажираме със защита на данните и запазване правото на защита на лични данни (DSG - Защита на данните-основен регламент, TKG). Повече информация за нашата компания ще намерите в Импресум.

С използването на нашите цифрови платформи, Вие се съгласявате със следните условия на нашата декларация за поверителност:

 

А. Лични данни

Личните данни са тези, които ни позволяват, да бъдете идентифицирани. Те включват, напр. име, имейл-адрес, адрес и телефонен номер. Личната информация се събира от нас само в следните приложения, като се използва и обработва преди изричното Ви съгласие и с цел директното използване на нашите услуги:

Приложения Цел на обработката на данните
Формуляр за контакти по въпроси относно продукти и услуги Свържете се с нашите служители по продажбите или маркетинга
Формуляр за контакт за пресата Изпращането на съобщения в пресата и информационен материал
Абонамент за нашия бюлетин (Blum-NEWS) или преса Изпращане на информация за нашите продукти, услуги и компанията
Формуляр за контакт относно поръчка на каталог Изпращане на информация
Формуляр за контакт за каталог-/ поръчка на списание Изпращане на информация

В такъв случай ще бъдете информирани за вида на събраните данни, за целта на обработка, преди да ги изпратите, за представянето на подходяща форма за съгласие, която може да бъде оттеглена по всяко време.

Личните данни, събрани от нашия уебсайт, ще бъдат изпратени до свързаните с нас компании и търговски партньори само ако е необходимо, за целите на обработката на данни и ако сте дали съгласието си.

 

B. Допълнителни данни

С изключение на споменатите данни в точка А., други лични данни от нас не се събират. За по-добро използване и представяне на нашите услуги се събира само обща информация за устройството; касаеща разделителната способност на екрана, операционната система и съответната версия, за Вашия браузър. Използваните от нас Бисквитки и Социални приставки са в описани.

 

С. Информация за поверителност на данните

Ние защитаваме нашия уебсайт и другите системи чрез технически и организационни мерки срещу загуба, унищожаване, достъп, изменение или разпространение на съхранените данни от неупълномощени лица. Въпреки редовния контрол, пълна защита срещу всички рисове, не е възможна.

 

D. Линкове към други доставчици

Нашите цифрови платформи съдържат допълнителна информация от други доставчици. Върху съдържанието, създадено от трети страни, ние нямаме никакво влияние. Защита на съдържание чрез други линкове е изключено. Декларацията за поверителност не се отнася за уебсайтове през други линкове и платформи.

 

Е. Информация, поправка, заличаване

Ако не сте наясно, кои от Вашите лични данни ще бъдат обработвани от нас, можете да поискате от нас потвърждение за това, поправяне на случайни грешки или изтриване на лични данни. На последно място, в зависимост от обстоятелствата, вие имате право да изискате ограничаване на обработката и предаване на данните (преносимост на данни). Съответните запитвания изпращайте на .

 

F. Въпроси, предложения, коментари

Ако имате някакви въпроси относно тази декларация за поверителност, желаете да подадете предложения или коментари, моля свържете се с нас на .

 

G. Предложения по повод декларацията за поверителност

Ако нашата политика за поверителност се променя, то променената, текуща версия се публикува с актуализирана дата на това място.