Транспорт и мобилност

Според Европейската агенция по околната средатранспортният трафик е вторатанай-голяма причина за емисии на CO2 и заема около 28 %. Екипът по транспортна логистика работи от години, за да доставя продуктите с железопътен транспорт по щадящ климата начин: За да оставят малък климатичен отпечатък, продуктите се транспортират възможно най-ефективно до над 125 държави.

Всяка седмица, в тясно сътрудничество с Австрийските железници, 8 влакови композиции се придвижват между Дорнбирн и Волфурт, което означава около 5.300 контейнера годишно, които пътуват по железопътен път вместо шосе. Само тази мярка облекчава пътния трафик с около 7.000 пътувания годишно и спестява 138 тона CO2.

Чрез всички мерки в транспортната логистика успяхме да намалим емисиите на Co2-от цялата транспортна услуга в Австрия с 28 %, от които железопътните системи представляват половината и по този начин спестихме 12.097 тона CO2.

Половината от камионите вече са неутрални по отношение на CO2.

Около половината от нашите 13 камиони, които пътуват до нашите 8 завода във Форарлберг и транспортират, както полуготови части, така и готови продукти, вече използват биогаз от Форарлберг. В сравнение с конвенционалните дизелови камиони, делът на замърсяващите частици е намален на 90 % и се произвеждат около 30 % по-малко азотни оксиди. При това газовите камиони имат по-ниски шумови емисии и работят по-тихо. Биогазът се зарежда от местни партньори.

Устойчивата мобилност намалява емисиите, които са вредни за климата и здравето, като парникови газове, прахови частици, шум и микропластика. Искаме също да облекчим трафика и местните жители и да запазим пътищата свободни за тези, които зависят от тях. За да задвижим тази промяна, предлагаме пакет от устойчиви мерки: Ние покриваме разходите за годишни билети за регионалната транспортна асоциация за работната сила. По този начин насърчаваме устойчивата мобилност не само на път за работа, но и извън нея. Всички служители могат да пътуват с автобус и влак във Форарлберг безплатно през цялата година - на работа и в свободното си време. Програмата Jobrad Blum субсидира закупуването на нови велосипеди в допълнение към държавните субсидии.

Освен това, служителите, които пътуват по устойчив начин до работа, могат да събират еко точки и да ги обменят за устойчиви бонуси под формата на ваучери от регионални партньори. Тази система за възнаграждение също стимулира мотивацията. В замяна на мерките за подпомагане нашите служители се отказват от ползването на парко място. Всички тези мерки изискват сътрудничество, само така можем да намалим броя на паркоместата на служител в дългосрочен план.

Би могло да се интересувате и от това

Устойчивост

В продължение на десетилетия се ангажираме с опазването на околната среда

Изграждане и използване на производствените центрове

Ние изграждаме като пестим пространство, а що се отнася до устойчивостта - разчитаме на възобновяеми енергийни източници.

Използване на ресурси

Обръщаме внимание на ресурсите и се стремим въздействието върху околната среда да бъде възможно най-ниско.

Устойчивост

В продължение на десетилетия се ангажираме с опазването на околната среда

Изграждане и използване на производствените центрове

Ние изграждаме като пестим пространство, а що се отнася до устойчивостта - разчитаме на възобновяеми енергийни източници.

Използване на ресурси

Обръщаме внимание на ресурсите и се стремим въздействието върху околната среда да бъде възможно най-ниско.