Blum_IMG0704

Използване на ресурси

Иновациите, стандартите за качество и подобренията са нашите основни максими: Това се отнася не само за продуктите и производствените процеси, но и за използването на ресурси и затварянето на цикли. Ние разглеждаме целия жизнен цикъл - от доставката до възможно най-пълното рециклиране. Когато разработваме нашите продукти, ние поставяме основата за ефективно боравене със суровините. В нашите процеси обръщаме внимание на ефективното използване на ресурсите и се опитваме да въздействаме върху околната среда възможно най-малко.

На ниво ЕС от 2019 година съществува „European Green Deal“с цел установяване на кръгова икономика. Ние също изпълняваме своята роля и от десетилетия прилагаме затворени цикли с различни мерки.

Електричество от хидроенергия във всички централи на Форарлберг.

До 2018 доставяме цялата си електроенергия за всичките 8 централи във Форарлберг изключително от австрийски поточни електроцентрали. Като компания ние взехме съзнателно решение да използваме тази форма на хидроенергия, тъй като емисиите на CO2-на kWh тук са многократно по-ниски от предишното ни закупуване на електроенергия. В резултат на смяната успяхме да намалим общия въглероден отпечатък на нашата компания с над 40 %.Това съответства на 15 000 полета от Виена до Ню Йорк или разстояние от 95 000 000 км, изминато от автомобил среден клас. Затова взехме съзнателното решение отрано да използваме този тип захранване.

Дистанционна топлина за отопление в Дорнбирн

От началото на 2020 година получаваме енергия за отопление на нашите заводи 7 и 8 в Дорнбирн чрез връзка за централно отопление от непосредствена близост. Благодарение на топлообменника вече не се нуждаем от изкопаеми горива, напротив: ако има излишна топлина тя може да бъде подадена в мрежата и по този начин да бъде предоставена на други потребители. Това ни спестява 160 тона CO2, което съответства на годишната консумация на повече от 25 домакинства.

Възстановяване на топлината в производството

От години разчитаме на възстановяване на топлината в нашите вентилационни системи, 95 % от тях вече са оборудвани със съответната технология. Непрекъснато оптимизираме степента на оползотворяване на отпадната топлина от генерирането на сгъстен въздух. По този начин спестяваме над 15.200 мегават часа енергия. Общо това води до спестяване на 2,26 млн. m³ природен газ, което съответства на потреблението на газ за отопление на 1614 еднофамилни къщи. Подаваме и допълнителни 430 Mwh в топлофикационната мрежа.

Затворена цинкова верига

Ние използваме цинк за производството на отделните детайли за нашите продукти. Процесът на първично производство на цинк е енергоемък, а Co2-интензивен, поради което ние разработихме ресурсно-ефективен цикъл. Връщаме цинковите стърготини, които се получават в процеса на леене под налягане директно в машините или ги претопяваме в нашите пещи. Така отново се отлива нова суровина, с което връщаме 85 % от отпадъчния материал в процеса. В допълнение към съхранението на ресурсите, вътрешното рециклиране има предимството, че цинковите отпадъци не трябва да се транспортират и отново бързо са на разположение. Не можем да рециклираме останалия материал - около 70 тона годишно - поради замърсяване. Това се обработва от нашия партньор и доставчик за рециклиране, където отново се произвежда висококачествен цинк от нашите цинкови отпадъци с най-високи екологични стандарти. Така получаваме и суровината си. По отношение на вътрешната устойчивост и в сътрудничество с нашия външен партньор се създава затворен цинков цикъл.

Blum_IMG0704