DAEX Design + TurboCAD

DAEX Design (с TurboCAD) е програма, разработена за дърводелски, мебелни и интериорни компании. Програмата се състои от ТurboCAD за 2D- и 3D-чертежи, визуализация и приставка DAEX, която маже да генерира материални разходи, консумация, оптимизиране на проектни чертежи, списъци с детайли, мебелни етикети. Въз основа на наличието на различни функции и инструменти DAEX Designе достъпен от простата начална версия до професионалната версия, която може да прехвърля данни към машини като CNC, зеге, кантираща машина и склад. Всички версии съдържат BXF-импорт от DYNALOG. Импортираният корпус съдържа информация за обковите, включително пробиване на отвори, така че, потребителят само добавя необходимите материали към шкафа и ги използва в графичната конструкция и в производствените резултати.

Как могат да се интегрират данни-Blum?

  • Софтуерът притежава вградена библиотека за обкови Blum, включваща CAD-данни към отделните продукти и цялостно приложение

  • Софтуерът притежава BXF интерфейс, за да импортира резултати от проектиране от продуктов и корпусен конфигуратор, като обкови, информация за обработка и детайли от масив и да ги въвежда в софтуера

Спектър на обкови

Тези продукти Blum се подпомагат от софтуера:

Система метални чекмеджета Клапващи системи Система панти
LEGRABOX pure / free
TANDEMBOX antaro / intivo
METABOX
AVENTOS HF / HS / HL / HK
AVENTOS HK-S
AVENTOS HK-XS
AVENTOS HK top
CLIP top
CLIP top BLUMOTION
Технологии на движение Система водачи други продукти
BLUMOTION
TIP-ON
TIP-ON BLUMOTION
SERVO-DRIVE
MOVENTO
TANDEM
CABLOXX
SPACE STEP
Интеграцията на продуктовите данни е безплатна
Данните на Blum са интегрирани от софтуерна версия DAEX DESIGN 20, 21 (като интеграция на данни за продукти или BXF-интерфейс)

Какви езици предлага софтуера?

Английски, чешки, испански език