Blum Ansicht BE13 Werk 2 in Höchst

Данни & факти

Финансова 2023/2024 година

Финансовата година на Blum продължава от 01. юли до 30. юни на следващата година. Тук синтезирахме за Вас най-важните данни и факти от актуалната финансова година.

Актуализация 01.07.2024

Icon_Umsatz_320x130px

Оборот в световен план:


2.297,16

Милиона Евро
Icon_Lieferung_Laender_320x130px

Редовни доставки на пазари


над 120

в цял свят
 Адреси на пласмент
Icon_Investitionen_320x130px

Инвестиции


287

Милиона Евро

Разпределение на оборота:

ЕС 44 %

САЩ 15 %

други пазари 41 %

Служители от цял свят
Mitarbeitende weltweit Icon neu

2023/2024


9 294

Сътрудници във Форарлберг
Mitarbeitende Vorarlberg Icon neu

2023/2024


6 637

Icon_Werk_mit_Berge_320x130px

Заводи във Форарлберг


8

включително нашата централа
 Адреси на пласмент
Icon_Werke_320x130px

Още производствени центрове


4

в Полша, САЩ, Бразилия и Китай
 За производствените бази
Icon_Tochtergesellschaften_320x130px

Дъщерни фирми & представителства


32

В целия свят

Дъщерни фирми и представителства

 1. Blum Швеция

 2. Blum САЩ

 3. Blum Канада

 4. Blum Германия

 5. Blum Великобритания

 6. Blum Норвегия

 7. Blum Франция

 8. Blum Полша

 9. Blum Чехия

 10. Blum Унгария

 11. Blum Румъния

 12. Blum Турция

 13. Blum Австралия

 14. Blum Бразилия

 15. Blum Сингапур

 16. Blum Китай

 17. Blum Украйна

 18. Blum Мексико

 19. Blum в Казакстан

 20. Blum Виетнам

 21. Blum Индия

 22. Blum Хонг Конг

 23. Blum Нова Зеландия

 24. Blum Португалия

 25. Blum Гърция

 26. Blum Азербайджан

 27. Blum Швейцария

 28. Blum Словакия

 29. Blum Индонезия

 30. Blum Тунис

 31. Blum ЮАР

 32. Blum Малайзия

Собственост и управленска структура

Julius Blum GmbH е семейно предприятие с изцяло семейна собственост: Мартин Блум 26 %, Филип Блум 26 %, Частен фонд Blum 48 %.

 За историята на фирмата

Blum Ansicht BE13 Werk 2 in Höchst