werk_2_fahnen_5496

Данни & факти

Финансова 2019/2020 година

Финансовата година на Blum продължава от 01. юли до 30. юни на следващата година. Тук синтезирахме за Вас най-важните данни и факти от актуалната финансова година.

Актуализация 30.06.2020

Icon_Umsatz_320x130px

Оборот в световен план:


1.906,92

Милиона Евро
Icon_Lieferung_Laender_320x130px

Редовни страни доставчици


над 120

в цял свят
 Адреси на пласмент
Icon_Investitionen_320x130px

Инвестиции


327

Милиона Евро

Разпределение на оборота:

ЕС 44 %

САЩ 15 %

други пазари 41 %

Служители от цял свят
Mitarbeiter1920weltweit
Сътрудници във Форарлберг
Mitarbeiter1920vorlarlberg
Icon_Werke_320x130px

Още производствени центрове


3

в Полша, САЩ и Бразилия
 За производствените бази
Icon_Tochtergesellschaften_320x130px

Дъщерни фирми & представителства


32

В целия свят
Icon_Werk_mit_Berge_320x130px

Заводи във Форарлберг


8

включително нашата централа
 Адреси на пласмент

Собственост и управленска структура

Julius Blum GmbH е семейно предприятие с изцяло семейна собственост: Мартин Блум 26 %, Филип Блум 26 %, Частен фонд Blum 48 %.

 За историята на фирматаAsia
Europe
Oceania

Споделяне на страница


werk_2_fahnen_5496