Blum_IMG2570_Uścisk dłoni

Най-доброто възниква единствено в диалог

Нашето качество - услуга за нашите доставчици

Само когато качеството на суровините и отделните детайли е истинско, само тогава ще бъде създаден висококачествен продукт. Нашите процеси не само трябва да отговарят на общите норми и стандарти. Те трябва да отговарят и на нашите високи изисквания. За детайли, които не произвеждаме сами, разчитаме на сигурно партньорство с наши доставчици.

Прецизна изработка на комплексни продукти

Нашите продукти стават все по-сложни в развитието си, голяма част от работните стъпки - все по-технологични. Един комплект от първата ни система чекмеджета METABOX съдържа 16 детайла. При по-старата ни система метални чекмеджета LEGRABOX са повече от 250! Защото ние интегрираме повече функционалност в системите панти, чекмеджета и изтеглящи механизми, а също така и в монтажните приспособления. Това изисква точно проектиране, прецизна изработка и ефективни процеси.

Партньорство очи в очи

Не всички детайли се създават при нас, за някои от тях разчитаме на надеждни партньорства с доставчици. За да сме сигурни в качеството на всеки детайл, ние сключваме с всеки доставчик договор за гарантирано качество. Така уреждаме съвместната работа - винаги очи в очи и със стискане на ръка. Без прекомерни норми и граници.

Качество с бъдеще

Често зависи от детайлите. Само когато палето е правилно подредено, опаковано и етикирано, можем лесно да го обработим в нашите изцяло автоматизирани складове. Само когато знаем с точност, какви материали използват нашите партньори за своите доставчици, само тогава можем да ги внедрим правилно в нашите продукти. Прозрачността, ангажираността и доверието водят двете страни напред - нас и нашите партньори.

Едно ръкостискане, което има силата

Нашето споразумение за гарантирано качество има силата на договор. Важат важни правила между двете страни. За дългосрочни и добри взаимоотношения ние разговаряме и се развиваме успоредно. Нашите доставчици са съществена част от производствената верига, затова диалогът с тях е изключително важен. Поемаме голямата отговорност за съвместния успех.

Blum_IMG2570_Uścisk dłoni