AGB

Нашите Общи условия

Тук ще откриете нашите общи търговски условия като PDF за разглеждане, изтегляне, запис или отпечатване.

 

Blum работи стриктно в съответствие с настоящите указания за етикиране на опаковките.италианското DECRETO LEGISLATIVO 3 Settembre 2020 n. 116.)

НашитеПалетасъответстващи на Recycling-CodeFOR 50, съответстващи наСтреч фолиосъответстващо на Recycling-CodePE-LD 04.