AGB

Нашите Общи условия

Тук ще откриете нашите общи търговски условия като PDF за разглеждане, изтегляне, запис или отпечатване.

 

Blum работи стриктно в съответствие с настоящите указания за етикиране на опаковките.

Нашият опаковъчен материал е в съответствие сРазпоредбата на ЕС 94/62/EGсКод на рециклиране PAP 20, FOR 50и4 PE-LDмаркиран.