CABLOXX

Свобода в дизайна на затварящите мебели

Лични вещи, поверителни документи, ценности – заключващите се мебели навлизат в употреба в много области. Заключващата система осигурява допълнителна сигурност при висококачествени мебели и заедно с това предлага голяма свобода на дизайна.

Независимо от системата решение

Системата за заключване отваря разнообразни възможности за проектиране, независимо дали ще се използва за LEGRABOX, MERIVOBOX, TANDEMBOX, MOVENTO или TANDEM. Могат да се реализират най-различни ширини и височини на корпуса, както и височините на изтеглящия механизъм.

Вградена устойчива система за сигурност

Свобода на проектирането и сигурност при използването на свободно стоящи мебели чрез блокиране на изтеглящия механизъм. Резето на чекмеджето възпрепятства едновременното отваряне на няколко чекмеджета, както и евентуалното им преобръщане.

Защита срещу нежелан достъп

Премахване на потенциалните източници на опасност и съхраняване на важни неща - с помощта на вградената функция за заключване изтеглящите механизми са защитени от нежелана намеса.

Всички технологии на движение

Дали с BLUMOTION, SERVO-DRIVE, TIP-ON BLUMOTION или TIP-ON - заключващата система от Blum е налична при всички технологии на движение.

Възможности за 4-измерна настройка

Удобната употреба и възможността за настройка по височина, страна, наклон и дълбочина остават, благодарение на гъвкавостта на затварящата система Blum.

Примери за приложение

CABLOXX в офиса

Защита на поверителни документи при неоторизиран достъп

CABLOXX в съблекалнята

Безопасно съхранени на лични вещи

CABLOXX в магазина

Продуктите са прегледно подредени и сигурно съхранени

CABLOXX в кухнята

Лесно реализиране на свободно стоящи мебели и заключващи се изтеглящи механизми с помощта на системата за сигурност

CABLOXX в банята

Потенциални източници на опасност, като почистващи средства или лекарства, са сигурно съхранени и извън обсега на децата.

Би могло да се интересувате и от това

LEGRABOX

Елегантна BOX-система със стройна царга

MOVENTO

Еволюция в движението

TIP-ON BLUMOTION

Две функции - невероятно комбинирани

LEGRABOX

Елегантна BOX-система със стройна царга

MOVENTO

Еволюция в движението

TIP-ON BLUMOTION

Две функции - невероятно комбинирани