ME190977_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AMC_#V1

Обучение в Blum

Образованието е повече от отговорност - то е бъдеще

Много от нашите служители са започнали като стажанти преди години. Извървяха забележителен път, както и самата компания Blum. Всеки един от нас със своя ангажимент, умения и способности допринесе компанията да стигне международно ниво, започвайки само с една подкова. Младите хора, които ние приемаме като стажанти, подсигуряват бъдещето ни със своите умения и ангажираност, за да е в състояние компания Blum да произвежда в своите центрове във Форалберг обкови за цял свят.

Lehrlinge_aktuell

Актуално


400

Стажанти в целия свят
Icon_Ausbildung

От над


50 години

Blum обучава
Icon_Ausgebildete

над


1970

Служители е обучил Blum

Blum обучава в 8 различни технологични професии.

Повече от 400 стажанти са на обучение в Blum

Над 60% от всички досега обучени стажанти са все още в Blum

Индивидуална грижа и обучение в малки екипи - над 100 консултанти предават своите знания

След базовото обучение младежите отиват в специалните отдели, където биват обучавани директно от експерти.

ME190977_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AMC_#V1