Werk4_Aussenansicht_Fruehling_1504_007

Устойчивост

В продължение на десетилетия се ангажираме с опазването на околната среда

Опазването и съхраняването на природните ресурси за бъдещите поколения е голяма наша грижа и в същото време - голям стимул. Убедени сме, че устойчивото управление е възможно само с една стъпка икономическо и екологично равновесие. Затова ние даваме своя принос за положителното социално развитие в нашата среда.

В нашите ежедневни дейности ние се ръководим от 17 цели за устойчиво развитие на Обединените Нациикато погледът ни е насочен към утрешния ден.

За нас като глобална компания това означава:

  • Ние фокусираме основния си бизнес върху производството на висококачествени и издръжливи продукти, които са подходящи за съответното приложение. По този начин пестим ресурси и избягваме негативните влияния върху екосистемата или ги компенсираме там, където няма алтернатива.

  • Що се отнася до иновациите, ние проучваме възможностите, които възникват относно нови продукти, услуги и бизнес модели и ги обвързваме с темата за устойчивостта.

  • Отнасяме се с уважение към хората и организациите в нашия бранш. Здравето и безопасността на нашите служители са от основно значение.

  • Стремим се към отговорен растеж. Аспектите на екологичната и социална устойчивост са също толкова важни за нас, колкото и финансовото здраве на компанията. Имаме предвид това при вземането на инвестиционни решения.

Нашите екологични и енергийни политики са нашата мисия и ангажимент за непрекъснато оценяване и намаляване на въздействието върху околната среда и потреблението на природни ресурси като почва, въздух, енергия и суровини. И това важи от десетилетия.

Страстта да продължим да оптимизираме съществуващото и да останем отворени към новото се отнася и за нашите производствени процеси, опазване на околното среда и енергоспестяване. “Следователно ние непрекъснато оптимизираме нашите процеси като мислим за устойчивостта още от разработването на продукта. Ето защо ние се фокусираме върху активните мерки за опазване на околната среда във всички области на компанията, както и в пестенето на енергия. Декларираната цел е да се даде активен принос към целта от 1,5 градуса по Целзий, определена от ООН”, разяснява управителят Мартин Блум.

Всички мерки могат да бъдат обобщени в четири цели: повишаване на енергийната ефективност, намаляване използването на изкопаеми горива, намаляване на емисиите на CO2 и компенсиране на неизбежните емисии. Предоставяме всички средства, ресурси и информация, необходими за постигане на поставените цели. Като член-учредител на"turn-to-zero”, който възникна от алианса за климатична неутралност на Форорлберг - ние също така се ангажирахме да направим отпечатъка на компанията неутрален по отношение на климата от 2025 година”, съобщава Управителният директор Филип Блум и добавя: “При внедряването от решаващо значение за всеки служител са екологичните и енергийни цели. Това означава замяна на пластмасовата чаша за кафе с порцеланова, преминаване към пътуване с велосипед или обществен транспорт и стига до разделяне на отпадъци. Ние сме наясно с това и работим всеки ден по въпроса.”

moving ideas for sustainability

За да работим все по-устойчиво, ние имаме много малки и големи идеи - някои вече сме реализирали, други разработваме за бъдещето. Повече ще научите в нашата брошура за устойчивост.

Отворете тук!

ISO 14001

От 1997 г. системата за управление на околната среда допринася за системното подобряване на екологичните ни услуги. Мерките се предприемат и прилагат непрекъснато в рамките не екологична програма. Спазването и ефективността им постоянно се наблюдават чрез проверки.

ISO 50001

Blum е сертифициран по ISO 50001. Като валиден по целия свят стандарт, с изискванията си той цели да ни помогне да намалим енергийните разходи и емисиите на парникови газове.

FSC™

FSC-сертифициране означава, че всички опаковки, печатни материали като каталози и брошури, както и ПДЧ в комплектите за сглобяване се състоят само от суровини, които са произведени в природосъобразно и социално отговорно управление на горите и дървесината.

 Преглед на всички сертификати

Werk4_Aussenansicht_Fruehling_1504_007