iFurn

iFurn е облачна услуга за доставчици и дизайнери, чиято функция е специално съобразена с нуждите на мебелната индустрия. Доставчиците предоставят своите цифрови данни за продуктите в iFurn и дизайнерите могат да ги изтеглят оттам. Данни от iFurn се използват в много области - от продажби до конструиране и производство, и оттам в продуктовите и мебелни конфигуратори.

Как могат да се интегрират данни-Blum?

  • Софтуерът притежава интелигентен конфигуратор за обкови Blum

  • Софтуерът притежава вградена библиотека за обкови Blum, включваща CAD-данни към отделните продукти и цялостно приложение

  • Допълнително: iFurn

Спектър на обкови

Тези продукти Blum се подпомагат от софтуера:

Система метални чекмеджета Клапващи системи Система панти
LEGRABOX pure / free
TANDEMBOX antaro / intivo
METABOX
AVENTOS HF / HS / HL / HK
AVENTOS HK-S
AVENTOS HK-XS
AVENTOS HK-top
CLIP top
CLIP top BLUMOTION
Технологии на движение Система водачи други продукти
BLUMOTION
TIP-ON
TIP-ON BLUMOTION
SERVO-DRIVE
MOVENTO
TANDEM
CABLOXX
SPACE STEP
Интеграцията на продуктовите данни е безплатна
Данните на Blum са интегрирани във всички версии (като интеграция на данни за продукти или BXF-интерфейс)

Какви езици предлага софтуера?

Немски, английски език