iFurn

iFurn е облачна услуга за доставчици и дизайнери, чиято функция е специално съобразена с нуждите на мебелната индустрия. Доставчиците предоставят своите цифрови данни за продуктите в iFurn и дизайнерите могат да ги изтеглят оттам. Данни от iFurn се използват в много области - от продажби до конструиране и производство, и оттам в продуктовите и мебелни конфигуратори.

iFurn GmbH

Planckstraße 24
32052 HERFORD
GERMANY

Уебсайт

Как могат да се интегрират данни-Blum?

  • Софтуерът притежава интелигентен конфигуратор за обкови Blum
  • Софтуерът притежава вградена библиотека за обкови Blum, включваща CAD-данни към отделните продукти и цялостно приложение
  • Допълнително: iFurn

Спектър на обкови

Тези продукти Blum се подпомагат от софтуера:

Система метални чекмеджета Клапващи системи Система панти
LEGRABOX pure / free
AVENTOS HF / HS / HL / HK
CLIP top
TANDEMBOX antaro / intivo
AVENTOS HK-S
CLIP top BLUMOTION
METABOX
AVENTOS HK-XS
 
 
AVENTOS HK-top
 
Технологии на движение Система водачи други продукти
BLUMOTION
MOVENTO
CABLOXX
TIP-ON
TANDEM
SPACE STEP
TIP-ON BLUMOTION
 
 
SERVO-DRIVE
 
 

Интеграцията на продуктовите данни е безплатна
Данните на Blum са интегрирани във всички версии (като интеграция на данни за продукти или BXF-интерфейс)

Какви езици предлага софтуера?

Немски, английски език