cadwork

Cadwork - водещият 3D CAD/CAM софтуер в мебелния бранш & дърводелството.
Последователност от проектиране, през конструкция, до изработка, висока гъвкавост и удобство за потребителя - това са основните характеристики, които отличават 3D CAD/CAM софтуерния cadwork в продължение на почти 30 години.

Как могат да се интегрират данни-Blum?

  • Софтуерът притежава BXF интерфейс, за да импортира резултати от проектиране от продуктов и корпусен конфигуратор, като обкови, информация за обработка и детайли от масив и да ги въвежда в софтуера

Спектър на обкови

Тези продукти Blum се подпомагат от софтуера:

Система метални чекмеджета Клапващи системи Система панти
LEGRABOX pure / free
TANDEMBOX antaro / intivo
METABOX
AVENTOS HF / HS / HL / HK
AVENTOS HK-S
AVENTOS HK-XS
AVENTOS HK-top
CLIP top
CLIP top BLUMOTION
Технологии на движение Система водачи други продукти
BLUMOTION
TIP-ON
TIP-ON BLUMOTION
SERVO-DRIVE
MOVENTO
TANDEM
CABLOXX
SPACE STEP
Интеграцията на продуктовите данни е безплатна
Данните на Blum са интегрирани от софтуерна версия 18 (като интеграция на данни за продукти или BXF-интерфейс)

Какви езици предлага софтуера?

Немски, английски, френски, италиански, испански, чешки, фински, полски, норвежки, китайски, португалски, естонски, японски език