OSD-ERP-браншови софтуер

Системите на OS предлагат цялостни EDV-решения за дървопреработвателни компании. Софтуерът поддържа всички области: ERP/PPS и CAD/CAM. От проектиране (CAD), през калкулация, изработка на оферти, списъци с детайли, срокове, управление на склад, продукция, архивиране, проект на производство, материална икономика, ресурсен план, CNC-управление, до счетоводство, както и множество интерфейси към машини, онлайн магазини (OSD-WEB-Service) и други софтуерни програми - потребителите разполагат с обширна EDV-поддръжка във всички области. Модулната структура на OSD-ERP позволява поетапно въвеждане, в съответствие с изискванията на клиентите. OSD-ERP е подходящо софтуерно решение, както за големи, така и за малки компании.

Как могат да се интегрират данни-Blum?

  • Софтуерът предлага възможност за импортиране на списъци с детайли като csv или xls-данни

  • Допълнително: Импорт от CAD-данни в DXF/DWG-формат

Спектър на обкови

Тези продукти Blum се подпомагат от софтуера:

Система метални чекмеджета Клапващи системи Система панти
LEGRABOX pure / free
TANDEMBOX antaro / intivo
METABOX
AVENTOS HF / HS / HL / HK
AVENTOS HK-S
AVENTOS HK-XS
AVENTOS HK-top
CLIP top
CLIP top BLUMOTION
Технологии на движение Система водачи други продукти
BLUMOTION
TIP-ON
TIP-ON BLUMOTION
SERVO-DRIVE
MOVENTO
TANDEM
CABLOXX
SPACE STEP
Интеграцията на продуктовите данни е безплатна
Данните на Blum са интегрирани от софтуерна версия 8 (като интеграция на данни за продукти или BXF-интерфейс)