OSD-ERP-браншови софтуер

Системите на OS предлагат цялостни EDV-решения за дървопреработвателни компании. Софтуерът поддържа всички области: ERP/PPS и CAD/CAM. От проектиране (CAD), през калкулация, изработка на оферти, списъци с детайли, срокове, управление на склад, продукция, архивиране, проект на производство, материална икономика, ресурсен план, CNC-управление, до счетоводство, както и множество интерфейси към машини, онлайн магазини (OSD-WEB-Service) и други софтуерни програми - потребителите разполагат с обширна EDV-поддръжка във всички области. Модулната структура на OSD-ERP позволява поетапно въвеждане, в съответствие с изискванията на клиентите. OSD-ERP е подходящо софтуерно решение, както за големи, така и за малки компании.

OS Datensysteme GmbH

Am Erlengraben 5
76275 ETTLINGEN
GERMANY

Телефон +49 72435090

Как могат да се интегрират данни-Blum?

  • Софтуерът предлага възможност за импортиране на списъци с детайли като csv или xls-данни
  • Допълнително: Импорт от CAD-данни в DXF/DWG-формат

Спектър на обкови

Тези продукти Blum се подпомагат от софтуера:

Система метални чекмеджета Клапващи системи Система панти
LEGRABOX pure / free
AVENTOS HF / HS / HL / HK
CLIP top
TANDEMBOX antaro / intivo
AVENTOS HK-S
CLIP top BLUMOTION
METABOX
AVENTOS HK-XS
 
 
AVENTOS HK-top
 
Технологии на движение Система водачи други продукти
BLUMOTION
MOVENTO
CABLOXX
TIP-ON
TANDEM
SPACE STEP
TIP-ON BLUMOTION
 
 
SERVO-DRIVE
 
 

Интеграцията на продуктовите данни е безплатна
Данните на Blum са интегрирани от софтуерна версия 8 (като интеграция на данни за продукти или BXF-интерфейс)