PaletteCAD

Постоянно 3D-софтуерно решение от проектиране, представяне и подготовка на производството до управление на машини с ЦПУ.

Как могат да се интегрират данни-Blum?

  • Софтуерът притежава BXF интерфейс, за да импортира резултати от проектиране от продуктов и корпусен конфигуратор, като обкови, информация за обработка и детайли от масив и да ги въвежда в софтуера

  • Софтуерът притежава вградена библиотека за обкови Blum, включваща CAD-данни към отделните продукти и цялостно приложение

Спектър на обкови

Тези продукти Blum се подпомагат от софтуера:

Система метални чекмеджета Клапващи системи Система панти
LEGRABOX pure / free
TANDEMBOX antaro / intivo
METABOX*
AVENTOS HF / HS / HL / HK
AVENTOS HK-S
AVENTOS HK-XS
AVENTOS HK-top
CLIP top
CLIP top BLUMOTION
Технологии на движение Система водачи други продукти
BLUMOTION
TIP-ON
TIP-ON BLUMOTION
SERVO-DRIVE*
MOVENTO
TANDEM
CABLOXX*
SPACE STEP*
Интеграцията на продуктовите данни е безплатна
Данните на Blum са интегрирани от софтуерна версия Palette CAD 7 (като интеграция на данни за продукти или BXF-интерфейс)

* Тези продукти не са интегрирани в софтуера, но могат да бъдат експортирани чрез e BXF-интерфейс. В отделни случаи могат да бъдат импортирани CAD-данни от конфигураторите. Имайте предвид,че не е налична цялата информация за обработка.