TopSolid‘Wood

TopSolid‘Wood е интегриран CAD/CAM-софтуерен пакет, създаден специално за нуждите на мебелната индустрия. Базиран на Parasolid Exact Modelers, той предлага неограничена креативност. Специфичните функции на TopSolid'Wood вече отчитат определени условия на обработка във фазата на проектиране на 3D-модели, което позволява „Design to manufacturing“. Тези специални функции могат да бъдат настроени индивидуално, за да позволят прецизно и ефективно адаптиране към различните производствени процеси.

Конфигурацията с TopSolid'Wood Ви позволява да се възползвате максимално от ежедневната работа.

TopSolid

7, rue du Bois Sauvage
91055 EVRY CEDEX
FRANCE

Телефон +33 1 60 87 20 20 Факс +33 1 60 87 20 30 Уебсайт

Как могат да се интегрират данни-Blum?

  • Софтуерът притежава BXF интерфейс, за да импортира резултати от проектиране от продуктов и корпусен конфигуратор, като обкови, информация за обработка и детайли от масив и да ги въвежда в софтуера

Спектър на обкови

Тези продукти Blum се подпомагат от софтуера:

Система метални чекмеджета Клапващи системи Система панти
LEGRABOX pure / free
AVENTOS HF / HS / HL / HK
CLIP top
TANDEMBOX antaro / intivo
AVENTOS HK-S
CLIP top BLUMOTION
METABOX
AVENTOS HK-XS
 
 
AVENTOS HK-top
 
Технологии на движение Система водачи други продукти
BLUMOTION
MOVENTO
CABLOXX
TIP-ON
TANDEM
SPACE STEP
TIP-ON BLUMOTION
 
 
SERVO-DRIVE
 
 

Интеграцията на продуктовите данни е безплатнаДанните на Blum са интегрирани от софтуерна версия TopSolid'Wood 2021 (като интеграция на данни за продукти или BXF-интерфейс)

Какви езици предлага софтуера?

Софтуерът поддържа 17 различни езика