TopSolid‘Wood

TopSolid‘Wood е интегриран CAD/CAM-софтуерен пакет, създаден специално за нуждите на мебелната индустрия. Базиран на Parasolid Exact Modelers, той предлага неограничена креативност. Специфичните функции на TopSolid'Wood вече отчитат определени условия на обработка във фазата на проектиране на 3D-модели, което позволява „Design to manufacturing“. Тези специални функции могат да бъдат настроени индивидуално, за да позволят прецизно и ефективно адаптиране към различните производствени процеси.

Конфигурацията с TopSolid'Wood Ви позволява да се възползвате максимално от ежедневната работа.

 

Как могат да се интегрират данни-Blum?

  • Софтуерът притежава BXF интерфейс, за да импортира резултати от проектиране от продуктов и корпусен конфигуратор, като обкови, информация за обработка и детайли от масив и да ги въвежда в софтуера

Спектър на обкови

Тези продукти Blum се подпомагат от софтуера:

Система метални чекмеджета Клапващи системи Система панти
LEGRABOX pure / free
TANDEMBOX antaro / intivo
METABOX
AVENTOS HF / HS / HL / HK
AVENTOS HK-S
AVENTOS HK-XS
AVENTOS HK-top
CLIP top
CLIP top BLUMOTION
Технологии на движение Система водачи други продукти
BLUMOTION
TIP-ON
TIP-ON BLUMOTION
SERVO-DRIVE
MOVENTO
TANDEM
CABLOXX
SPACE STEP
Интеграцията на продуктовите данни е безплатна
Данните на Blum са интегрирани от софтуерна версия TopSolid'Wood 2021 (като интеграция на данни за продукти или BXF-интерфейс)

Какви езици предлага софтуера?

Софтуерът поддържа 17 различни езика