LBX0212_DT_FRD_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Политика за качество

Чрез непрекъснатото развитие на нашите процеси се стремим да повишим качеството на нашите продукти и услуги. Така гарантираме сигурността на нашата компания в дългосрочен план.

Ориентираност към клиента

С нашите продукти, услуги и процеси се стараем да бъдем в полза на нашите клиенти. Опитваме се да впечатлим клиентите и партньорите си с нашите идеи за постижение, иновация и качество, като продължим заедно да ги развиваме.

Иновация

Създаваме иновации чрез активно и лично ангажиране с нуждите на нашите клиенти. В същата тази степен това се отнася до нашите продукти, услуги и процеси. Придобитите умения и споделеният опит поставят основата на нашето качество - а именно мебели с дълъг живот на употреба.

Непрекъснато усъвършенстване

Страстта ни да подобряваме съществуващото и да поставяме под въпрос границите, ни тласка напред. Обратната връзка с нашите клиенти и партньори е база за непрекъснатото усъвършенстване на нашите процеси, а оттам - и резултати.

Ориентираност към служители

Успехът на нашата компания се определя основно от идентифицирането и мотивацията на нашите служители. В условията на взаимно доверие и открит диалог желаем да работим заедно за постигане на нашите екологични и енергийни цели по възможно най-добрия начин. Всеки служител допринася и е отговорен със своята дейност за качеството Blum.

LBX0212_DT_FRD_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1