Изграждане и използване на производствените центрове

За да съхраним пестенето на място и да използваме наличното пространство най-ефективно, ние строим по начин, щадящ средата, като разчитаме на възобновяема енергия в интерес на устойчивостта. Ние координираме дизайна на сградата, производствените процеси и концепциите за логистика и съхранение, така че например възстановяването на топлината да е възможно най-ефективно или транспортните пътища да са възможно най-кратки.

Многоетажно строителство

Основата и земята са ограничен ресурс. Във Форарлберг, сгушен между Бодензее и Алпите, където Юлиус Блум основава нашата компания преди повече от 70 години, пространството е ценен ресурс. За да запазим използването на пространството най-малко и да използваме наличното място ефективно, ние разчитаме на многоетажна конструкция в нашите заводи. В допълнение към спестяването на пространство има и други два положителни екологични ефекта: първо - имаме много ефективно енергийни сгради. Сравнително по-малките външни повърхности отделят по-малко топлина и енергийните потоци в сградата са по-кратки и по-ефективни. Пример за това е разширяването на завод 4 в Брегенц. Новата част на сградата е с до 5 етажа в основните части и до 9-в спомагателните части - включително подземен паркинг. На почти 14.000 m² застроена земя, което е около две футболни игрища, ние създаваме над 49.000 m² използваемо пространство, което съответства на 7 футболни игрища, благодарение на нашата многоетажна конструкция. Дори това да означава допълнителна работа по планиране, строителство и инвестиции, ние сме убедени, че многоетажното строителство ще се изплати в дългосрочен план.

Възобновяема енергия в ежедневните процеси

В ежедневните си процеси ние използваме възобновяеми форми на енергия по целия свят - от доставка на енергия, през строителни технологии, до производство. Два завода в Хьохст са оборудвани с фотоволтаични системи, такъв екологично чист източник се използва и в завода в Брегенц. Те генерират електричество от слънчева светлина, докато соларната енергия в завода на Blum-в Гайсау използва топлината на слънчевата енергия. Във Форарлберг са инсталирани общо1.873 m² слънчеви панели, които генерират 306.832 kWh годишно, което съответства на потреблението на 76 еднофамилни домакинства годишно.

Би могло да се интересувате и от това

Устойчивост

В продължение на десетилетия се ангажираме с опазването на околната среда

Транспорт и мобилност

Продукти на релси, мобилна концепция за служителите

Използване на ресурси

Обръщаме внимание на ресурсите и се стремим въздействието върху околната среда да бъде възможно най-ниско.

Устойчивост

В продължение на десетилетия се ангажираме с опазването на околната среда

Транспорт и мобилност

Продукти на релси, мобилна концепция за служителите

Използване на ресурси

Обръщаме внимание на ресурсите и се стремим въздействието върху околната среда да бъде възможно най-ниско.