SERVO-DRIVE för AVENTOS

Enkel montering

SERVO-DRIVE för AVENTOS består av några få komponenter som är enkla att montera. Förutsättningen är att fronten är i jämnvikt. Delarna monteras nästintill utan verktyg.

Montering och justering

Verktygslös montering

Drivenheten monteras enkelt utan verktyg på den vänstra lyftmekanismen.

Montera sändare

Sändaren, som man trycker på när klaffen ska stängas, monteras lättåtkomligt nedtill på skåpssidan. Den trycks smidigt in i 3/4-borrningen.

Smidig idrifttagning

SERVO-DRIVE för AVENTOS tas snabbt och enkelt i bruk - tack vare de fördefinierade funktionsknapparna.

Monteringsfilmer

SERVO-DRIVE för AVENTOS

Filmen visar monteringen och idrifttagningen av SERVO-DRIVE för AVENTOS.

SERVO-DRIVE för AVENTOS HK top

Videon visar varje enskilt monteringssteg, idrifttagningen inkl. felbeskrivning, synkroniseringen och kollisionsskyddet för SERVO-DRIVE för AVENTOS HK top.

SERVO-DRIVE för AVENTOS HK top - idrifttagning

Video om idrifttagningen av SERVO-DRIVE-drivenheten för AVENTOS HK top.

SERVO-DRIVE för AVENTOS HK top - idrifttagning med felbeskrivning

Video om idrifttagningen av SERVO-DRIVE-för AVENTOS HK top inkl. felbeskrivning.

SERVO-DRIVE för AVENTOS HK top - kollision

Videon visar SERVO-DRIVE för AVENTOS HK top och hur man undviker kollision av fronter som är monterade i ett hörn.

SERVO-DRIVE för AVENTOS HK top - montering av drivenhet

Video om monteringen av SERVO-DRIVE-drivenheten för AVENTOS HK top.

SERVO-DRIVE för AVENTOS HK top - montering av drivenhet (kortversion)

Video om monteringen av SERVO-DRIVE-drivenheten för AVENTOS HK top, kortversion.

SERVO-DRIVE för AVENTOS HK top - synkronisering

Videon visar synkroniseringen av två drivenheter för SERVO-DRIVE för AVENTOS HK top, t.ex. för situationer då flera skåp delar en gemensam front.

SERVO-DRIVE för AVENTOS HK top - täckkåpa

Video om monteringen av SERVO-DRIVE-täckkåpan för AVENTOS HK top.

SERVO-DRIVE för AVENTOS setup information

Filmen visar de sista stegen av idrifttagningen (setup information) av SERVO-DRIVE för AVENTOS.

SERVO-DRIVE för AVENTOS top – monteringsfilm

Videon visar varje enskilt monteringssteg, idrifttagningen inkl. felbeskrivning, synkroniseringen och kollisionsskyddet för SERVO-DRIVE för AVENTOS top.

Troubleshooting guide

Har du problem vid idrifttagningen eller användningen av SERVO-DRIVE? Här hittar du möjliga orsaker och felsökningslösningar.

Gå till Troubleshooting guide

Monteringshjälpmedel

För en enkel och exakt bearbetning av Blum-produkterna erbjuder vi olika borr- och beslagsmonteringsmaskiner, monteringsverktyg och mallar. För att uppnå perfekt möbelfunktion krävs hög precision vid bearbetningen.

 Hitta rätt monteringshjälpmedel

 Öppna katalogen

Troubleshooting guide

Har du problem vid idrifttagningen eller användningen av SERVO-DRIVE? Här hittar du möjliga orsaker och felsökningslösningar.

Gå till Troubleshooting guide

KLA1150_MC