LBX0212_DT_FRD_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Kvalitetspolicy

Vi strävar alltid efter att höja kvaliteten på våra produkter och tjänster genom kontinuerliga processförbättringar. På så sätt försöker vi säkerställa företagets långsiktiga fortlevnad.

Kundfokus

Vi hoppas att våra kunder ska kunna uppleva alla fördelarna med våra produkter, tjänster och processer. Vi försöker inspirera med vårt utbud för att därefter kunna utveckla nya idéer tillsammans.

Innovation

Våra innovationer är ett resultat av aktiva och nära samarbeten med våra kunder baserade på deras individuella behov. Detta gäller för alla våra produkter, tjänster och processer. Den gemensamma kunskapen och erfarenheterna lägger grunden för vår kvalitet – under möbelns hela livslängd.

Kontinuerliga förbättringar

Vår vilja är att kontinuerligt förbättra våra produkter, tjänster och processer samt tänja på våra gränser. Värdefull feedback från våra kunder leder till fortlöpande optimeringar av våra processer och därmed våra resultat.

Medarbetare

Vårt företags framgång avgörs i allra högsta grad av våra medarbetares engagemang. I ett klimat av ömsesidigt förtroende och via en öppen dialog strävar vi gemensamt mot våra mål. Varje medarbetare bidrar med sina färdigheter till Blums kvalitet.

LBX0212_DT_FRD_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1