Integritetspolicy

18 sep. 2023

Skyddet och säkerheten för din personliga information är mycket viktig för oss. Uttalandena i denna integritetspolicy är avsedda att ge dig en överblick över hur och varför de data, som samlas in, används av oss under användningen av vår webbsida. Vi eftersträvar dataskydd och iakttar dataskyddsbestämmelserna (Dataskyddsförordningen, GDPR). Mer information om vårt företag hittar du under Ansvarig utgivare.

Genom att använda vår webbsida godkänner du följande villkor i vår integritetspolicy:

 

A. Personuppgifter

Personuppgifter är sådan information som gör att vi kan identifiera dig. Detta inkluderar exempelvis namn, e-postadress, adress och telefonnummer. Personuppgifter kommer endast att samlas in och behandlas av oss i följande applikationer och endast om du uttryckligen godkänner detta och om du uppger dessa uppgifter direkt för att använda våra tjänster:

Användningsområden Syftet med databehandlingen
Kontaktformulär för press Utskick av pressinformation och informationsmaterial
Prenumeration på vårt nyhetsbrev (Blum-NEWS) eller pressutskick Utskick av informationsmaterial om våra produkter, tjänster och företaget
Kontaktformulär för katalogbeställning Utskick av informationsmaterial

I så fall kommer du, innan du skickar uppgifterna, att bli informerad om typen av uppgifter som samlats in och syftet med behandlingen och bli ombedd att lämna in en försäkran om samtycke, som du kan återkalla när som helst.

Personuppgifter som samlas in via vår webbsida kommer endast att användas inom vår grupp av företag, dotterbolag och samarbetspartners och av tredje part om detta är nödvändigt för databehandlingen och om du har gett ditt samtycke.

 

B. Övriga uppgifter

Utöver de uppgifter som nämns i punkt A. samlar vi inte in några personuppgifter. För en bättre användbarhet och återgivning av våra tjänster samlas endast allmän information om din enhet; det avser din skärmupplösning, ditt operativsystem och dess version samt din webbläsare. De av oss använda cookies och social plugins finns närmare beskrivna i vår Cookie policy.

 

C. Information om datasäkerhet

Vi säkerställer vår hemsida och övriga system genom tekniska och organisatoriska åtgärder mot förlust, förstörelse, åtkomst, ändring eller spridning av lagrade data genom obehöriga personer. Trots regelbundna kontroller är det inte möjligt att lämna ett fullständigt skydd mot alla faror.

 

D. Länkar till andra leverantörer

Vår webbsida innehåller ytterligare information från andra leverantörer. Det därmed länkade innehållet skapades av tredje part och vi har ingen inverkan på det. Ett ansvar för oss för det länkade innehållet är uteslutet. Den nuvarande integritetspolicyn gäller inte länkade webbplatser, plattformar.

 

E. Information, korrigering, radering

Om du inte är säker på vilka personuppgifter vi behandlar, kan du begära den informationen från oss, rätta till eventuella felaktigheter eller radera dina personuppgifter hos oss. Slutligen, beroende på det enskilda fallet, har du rätt att begränsa behandlingen och få tillgång till dina personuppgifter (rätt till dataportabilitet). Var vänlig och skicka dina frågor till .

 

F. Frågor, förslag, kommentarer

Om du har några frågor om denna integritetspolicy, förslag eller kommentarer, vänligen skicka ett mail till .

 

G. Ändringar i integritetspolicyn

Om vår integritetspolicy ändras kommer den ändrade, aktuella versionen med ett uppdaterat versionsdatum att publiceras här.