Service för våra kunder

Effektiv support i alla moment

Bra service finns när du behöver den. Våra olika tjänster är anpassade för att underlätta din vardag. Vissa effektiviserar enskilda uppgifter, medan andra guidar dig genom flera processer. Gemensamt för alla våra olika Services är att de förenklar och rationaliserar ditt arbete och skapar förutsättningar för ett perfekt slutresultat.

Vad är E-SERVICES?

För att kunna förse dig med aktuell Blum-information, när du behöver det, är många av våra tjänster digitala – online finns informationen tillgänglig för våra kunder, dygnet runt.

Vissa i begränsad form för dig med gästinlogg, andra kräver ett personligt kundlogin.

Hur får jag tillgång till en speciell E-SERVICE-funktion?
Din kontaktperson berättar gärna mer.

 

Vanliga frågor

Har du fler frågor om våra tjänster? Titta under våra FAQ, använd sökfunktionen eller fråga din kontaktperson.