Allmänna villkor

Våra allmänna affärsvillkor

Här hittar du våra allmänna affärsvillkor som PDF; läs, ladda ner, spara eller skriv ut.

 

Blum arbetar strikt enligt gällande direktiv för förpackningar och förpackningsavfall.

Vårt förpackningsmaterial är godkänt enligtEU-direktivet 94/62/EGmedåtervinningskoderna PAP 20, FOR 50och4 PE-LD.