VAB0494_MO_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Monteringsverktyg

Enklare och snabbare sammansättning av lådor och utdrag

Med våra praktiska monteringsverktyg, som är anpassade efter dina behov, rationaliseras bearbetningen av Blums Boxsystem även vid små serier. De kännetecknas av smidigt handhavande, hög användarvänlighet och lång livslängd.

BOXFIX P

BOXFIX P tryggar för effektiv omställning vid monteringen av LEGRABOX och TANDEMBOX tack vare det enkla handhavandet. Med den pneumatiska fixeringen går monteringen snabbt och smidigt.

 Hitta rätt monteringshjälpmedel

VAB0443BEARBEITET_MO_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR3_#V1

Justerbar inställning som passar bakstyckenas höjd och bredd. Återkommande inställningar kan förinställas med breddanhåll.

VAB0444BEARBEITET_MO_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR3_#V1

Därefter skruvas adaptrarna på träbakstycket fast.

VAB0446BEARBEITET_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR3_#V1

Lådbakstycket, lådbottnen och lådsidorna placeras i BOXFIX P. Du slipper hålla fast delarna.

VAB0445BEARBEITET_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR3_#V1

Låddelarna fixeras pneumatiskt och skruvas därefter fast.

BOXFIX E-L

Med smidiga BOXFIX E-L monterar du dina LEGRABOX-lådor enkelt och rationellt. Alla lådkomponenter sätts samman till hela enheter med raka och jämna linjer.

 Hitta rätt monteringshjälpmedel

Breddinställningen utförs smidigt med hjälp av bakstycket.

Smidig och rationell montering av alla låddelar ger ett exakt resultat med jämna och fina fogar.

BOXFIX E-T

En snabb och enkel TANDEMBOX-montering får du med BOXFIX E-T. Alla låddelar sätts samman på ett rationellt och effektivt sätt. Resultatet blir perfekt.

 Hitta rätt monteringshjälpmedel

Breddinställningen utförs smidigt med hjälp av bakstycket.

Träbakstycket och adaptrarna skruvas ihop med exakthet och resulterar i jämna och fina fogar.

Med BOXFIX E-T monteras alla låddelar samman på ett effektivt och ergonomiskt sätt.

VAB0494_MO_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1