SERVO-DRIVE für AVENTOS

Klappen spielend leicht öffnen – und wieder schließen

Leichtes Antippen der Front und schon öffnen sich Klappen mit SERVO-DRIVE für AVENTOS. Selbst große und schwere Fronten werden nach oben bewegt, als gäbe es keine Schwerkraft. Komfortables und einfaches Schließen: Dafür sorgt der gut erreichbare Schalter an der Korpusseite. Das Schließen erfolgt sanft und leise mit BLUMOTION.

Produktfördelar

Lättåtkomligt innehåll

Eftersom klaffen svänger undan från skåpsöppningen blir allt innehåll lätt att nå. Låt det gärna vara öppet under tiden du arbetar i köket.

Manuell användning

Även om systemet är elektriskt kan klaffarna alltid öppnas och stängas manuellt. SERVO-DRIVE för AVENTOS skadas inte av manuell hantering.

Kollisionsskydd

SERVO-DRIVE för AVENTOS är ett mycket säkert system. Om du kommer åt fronten eller något föremål hamnat mellan fronten och skåpstommen, stoppas det automatiska öppnings- resp. stängningsförloppet omedelbart.

Inaktivering

Det är enkelt att inaktivera SERVO-DRIVE för AVENTOS - förslagsvis via en strömbrytare. Det är en fördel när man t.ex. städar och rengör fronterna.

SERVO-DRIVE-komponenter

Efter monteringen av AVENTOS-klaffbeslaget monteras komponenterna för SERVO-DRIVE för AVENTOS på lyftmekanismen samt i skåpet.

Drivenhet

Samma drivenhet används för AVENTOS HF, HS och HL. Dessa knäpps på lyftmekanismen utan verktyg.

SERVO-DRIVE-transformator & transformatorhållare

SERVO-DRIVE-transformatorn levereras med en landsspecifik nätkabel och är därmed internationellt gångbar och anpassar sig till landets nätspänning och ger ut 24V DC (likspänning). Beroende på var systemet ska installeras krävs en nätkabel med tillhörande landsspecifik kontakt. Den anpassade hållaren säkerställer nödvändig luftcirkulation.

Drivenhet för AVENTOS HK top

Drivenheten monteras enkelt utan verktyg på lyftmekanismen. Färgsignalerna hjälper dig steg för steg genom idrifttagningen.

SERVO-DRIVE-sändare

Montera sändarna genom att trycka in dem i de förborrade 3/4-borrningarna nedtill på båda skåpssidorna. SERVO-DRIVE-sändaren och drivenheten kommunicerar trådlöst med varandra.

Det här kanske intresserar dig också?

AVENTOS

Funktionella klaffsystem

SERVO-DRIVE för utdragssystem

En liten knuff räcker och lådan öppnas automatiskt

Blum för möbler utan handtag

4 öppnings- och dämpningsfunktioner ger oändliga möjligheter

AVENTOS

Funktionella klaffsystem

SERVO-DRIVE för utdragssystem

En liten knuff räcker och lådan öppnas automatiskt

Blum för möbler utan handtag

4 öppnings- och dämpningsfunktioner ger oändliga möjligheter