Blum_IMG1252

SERVO-DRIVE - Felsökningsguide

Felsökningsguiden nedan underlättar vid felsökning då problem uppstått vid idrifttagning eller användning av SERVO-DRIVE. Om du har fler frågor är du alltid välkommen att kontakta oss på Blum.

SERVO-DRIVE för AVENTOS

Fel Möjlig orsak Identifiering av orsak Åtgärd
Statuslampan på SERVO-DRIVE-transformatorn lyser inte Strömavbrott i uttaget, brytaren på grenuttaget är avstängd eller SERVO-DRIVE-transformatorn är inte ansluten till uttaget

Det finns ingen spänning i uttaget, om andra enheter i samma uttag inte heller fungerar (t.ex. mobilladdare).

Slå på brytaren på grenuttaget, kontrollera säkringarna och jordfelsbrytaren och kontakta en elektriker vid behov.

SERVO-DRIVE-transformator defekt SERVO-DRIVE-transformatorn är defekt om statuslampan inte lyser trots aktivt uttag eller påslagen brytare på grenuttaget. Byt ut SERVO-DRIVE-transformatorn.
Ingen av funktionsknapparna på SERVO-DRIVE för AVENTOS lyser SERVO-DRIVE defekt SERVO-DRIVE för AVENTOS är defekt om ingen av funktionsknapparna lyser när fronten är öppen trots korrekt kabeldragning. Byt ut SERVO-DRIVE för AVENTOS.
OK-knappen på SERVO-DRIVE för AVENTOS top lyser konstant rött SERVO-DRIVE defekt SERVO-DRIVE för AVENTOS top är defekt om OK-knappen på SERVO-DRIVE lyser rött när fronten är öppen. Byt ut SERVO-DRIVE för AVENTOS top.
SERVO-DRIVE för AVENTOS reagerar inte vid öppningsförsök Fasta dämpare monterade istället för fjädrande Blum-distansdämpare eller de fjädrande Blum-distansdämparna är tröga De monterade dämparna är tröga eller så är det ej fjädrande Blum-distansdämpare om de inte kan tryckas in med ett finger. Byt ut de fasta dämparna mot fjädrande Blum-distansdämpare eller ersätt de tröga fjädrande Blum-distansdämparna.
Antalet fjädrande Blum-distansdämpare eller deras monteringspositioner är inte lämpliga Monteringspositionerna för de fjädrande Blum-distansdämparna är inte korrekta eller fel till antalet om de avviker från planeringsinformationen i katalogen eller om dämparen trycker direkt på sändaren. Korrigera antalet eller monteringspositionerna på de fjädrande Blum-distansdämparna med hjälp av din återförsäljare.
Frontspalten är inte korrekt justerad Frontspalten är inte korrekt justerad om minst en av de fjädrande Blum-distansdämparna är intryckt vid stängd front eller inte ligger an mot skåpstommen. Be din återförsäljare korrigera frontspalten genom att justera lyftmekanismen eller korrigera antalet fjädrande Blum-distansdämpare. Därefter måste en manuell referenskörning startas enligt monteringsanvisningen. .
SERVO-DRIVE för AVENTOS reagerar inte / inte alltid vid öppnings- och stängningsförsök Kollisionsskyddet hos SERVO-DRIVE för AVENTOS aktiverat Kollisionsskyddet hos SERVO-DRIVE för AVENTOS är aktiverat när en annan front i samma kollisionsgrupp är öppen. Stäng alla fronter manuellt och kontrollera vid behov inställningen av kollisionsskyddet.
SERVO-DRIVE-sändaren är inte parkopplad med SERVO-DRIVE för AVENTOS.   Para ihop SERVO-DRIVE-sändaren i skåpet med SERVO-DRIVE för AVENTOS enligt beskrivningen i monteringsanvisningen. .
Batteriet i SERVO-DRIVE-sändaren är felvänt Batteriet i SERVO-DRIVE-sändaren är isatt på fel håll om statuslampan på SERVO-DRIVE-sändaren lyser konstant rött. Sätt i batteriet korrekt.
Batteriet i SERVO-DRIVE-sändaren är tomt Batteriet i SERVO-DRIVE-sändaren är tomt om statuslampan på SERVO-DRIVE-sändaren inte lyser rött. Byt ut batteriet.
SERVO-DRIVE för AVENTOS avbryter ett påbörjat öppnings- eller stängningsförlopp eller ett klickljud kan höras Fronten inte i jämnvikt Om fronten öppnas, till mitt emellan stängt och maximalt öppet läge, och den sänks eller lyfts är den inte i jämnvikt. Justera lyftmekanismen med hjälp av din återförsäljare. Därefter måste en manuell referenskörning startas genom att trycka på ”ResetMotion-knappen” eller ”Start-knappen”. Vidrör inte fronten under det pågående öppnings- och stängningsförloppet.
Referenskörningen genomfördes inte korrekt Referenskörningen utfördes inte korrekt om justeringen på lyftmekanismen ändrades i efterhand, en öppningsvinkelbegränsare senare monterades eller om användaren manuellt avbröt förloppet. Starta referenskörningen manuellt enligt beskrivningen i monteringsanvisningen.
Föremål i skåpet kolliderar med fronten   Ta bort det som är i vägen.

SERVO-DRIVE för LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX | MOVENTO | TANDEM

Fel Möjliga orsaker Identifiering av orsak Åtgärd
Statuslampan på SERVO-DRIVE-transformatorn lyser inte Strömavbrott i uttaget, brytaren på grenuttaget är avstängd eller SERVO-DRIVE-transformatorn är inte ansluten till uttaget

Det finns ingen spänning i uttaget, om andra enheter i samma uttag inte heller fungerar (t.ex. mobilladdare).

Slå på brytaren på grenuttaget, kontrollera säkringarna och jordfelsbrytaren och kontakta en elektriker vid behov.

SERVO-DRIVE-transformator defekt SERVO-DRIVE-transformatorn är defekt om statuslampan inte lyser trots aktivt uttag eller påslagen brytare på grenuttaget. Byt ut SERVO-DRIVE-transformatorn.
Funktionsknappar på SERVO-DRIVE för LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX | MOVENTO | TANDEM SERVO-DRIVE defekt SERVO-DRIVE är defekt om ingen av funktionsknapparna lyser när lådan är öppen trots korrekt kabeldragning. Byt ut SERVO-DRIVE för LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX | MOVENTO | TANDEM.
SERVO-DRIVE för LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX | MOVENTO | TANDEM reagerar inte / inte alltid vid öppningsförsök. Fasta dämpare monterade istället för fjädrande Blum-distansdämpare eller de fjädrande Blum-distansdämparna är tröga De monterade dämparna är tröga eller så är det ej fjädrande Blum-distansdämpare om de inte kan tryckas in med ett finger. Byt ut de fasta dämparna mot fjädrande Blum-distansdämpare eller ersätt de tröga fjädrande Blum-distansdämparna.
Antalet fjädrande Blum-distansdämpare eller deras monteringspositioner är inte lämpliga Monteringspositionerna för de fjädrande Blum-distansdämparna är inte korrekta eller fel till antalet om de avviker från planeringsinformationen i katalogen.. Korrigera antalet eller monteringspositionerna på de fjädrande Blum-distansdämparna med hjälp av din återförsäljare.
Frontspalten inte korrekt justerad Frontspalten är inte korrekt justerad om minst en av de fjädrande Blum-distansdämparna är intryckt vid stängd front eller inte ligger an mot skåpstommen. Korrigera frontspalten genom att justera lådan med hjälp av din återförsäljare.
Fronten för mjuk eller instabil eller lådan för bred Fronten är för mjuk eller instabil om frontspalten inte ändras eller knappt ändras när du trycker på fronten på olika ställen. Kontakta din återförsäljare.
Öppningsarmen på SERVO-DRIVE hamnar fel på lådans bakstycke Öppningsarmen på SERVO-DRIVE hamnar fel på lådans bakstycke då öppningsarmen kolliderar med bockningen på stålbakstycket eller om höjd-/djuppositionen på SERVO-DRIVE avviker från planeringsinformationen i katalogen. . Korrigera monteringen av SERVO-DRIVE-bärprofilen eller -vinkelfästet med hjälp av din återförsäljare.
Ett föremål har hamnat mellan lådan och skåpsryggen   Ta bort det som är i vägen.
SERVO-DRIVE för LEGRABOX | MERIVOBOX | TANDEMBOX | MOVENTO | TANDEM öppnas utan att fronten vidrörts Bärprofil eller vinkelfäste löst Bärprofilen eller vinkelfästet är löst om det kan flyttas framåt eller bakåt för hand. Korrigera monteringen av bärprofilen respektive vinkelfästet med hjälp av din återförsäljare.
Öppningsfunktionen är felinställd Öppningsfunktionen är felinställd om kommunikationskabeln (kabel i bärprofilens inre not) saknas eller om MODE-omkopplaren är inställd på MULTIPLE. Montera en kommunikationskabel i den inre noten på bärprofilen och ställ MODE-omkopplaren på SINGLE med hjälp av din återförsäljare.
Öppningslängden för liten Öppningskraften felaktigt inställd Öppningskraften är felaktigt inställd om POWER-omkopplaren är inställd på HALF för lådor med långa nominella längder eller tungt innehåll. Ställ POWER-omkopplaren på FULL.
Förlängningen av öppningsarmen saknas   Montera förlängningen av öppningsarmen på SERVO-DRIVE-öppningsarmen med hjälp av planeringsinformationen i katalogen..
Skensystemet går trögt Skensystemet går trögt om det krävs märkbar kraft att öppna och stänga manuellt. Rengör och dammsug skensystemet eller låt återförsäljaren byta ut det.

SERVO-DRIVE flex

Fel Möjliga orsaker Identifiering av orsak Åtgärd
Statuslampan på transformatorn lyser inte Strömavbrott i uttaget, brytaren på grenuttaget är avstängd eller SERVO-DRIVE-transformatorn är inte ansluten till uttaget

Det finns ingen spänning i uttaget, om andra enheter i samma uttag inte heller fungerar (t.ex. mobilladdare).
Slå på brytaren på grenuttaget, kontrollera säkringarna och jordfelsbrytaren och kontakta en elektriker vid behov.

SERVO-DRIVE-transformator är defekt SERVO-DRIVE-transformatorn är defekt om statuslampan inte lyser trots aktivt uttag eller påslagen brytare på grenuttaget. Byt ut SERVO-DRIVE-transformatorn.
Statuslampan på SERVO-DRIVE flex lyser inte SERVO-DRIVE flex är defekt SERVO-DRIVE flex är defekt om statuslampan på SERVO-DRIVE flex inte lyser när fronten är öppen trots korrekt kabeldragning. Byt ut SERVO-DRIVE flex.
SERVO-DRIVE flex reagerar inte eller reagerar inte alltid vid öppningsförsök, tryck på Reset eller referenskörning Transportskydd för vitvaran finns fortfarande kvar   Ta bort transportskydd för vitvaran enligt vitvaruanvisningen.
Fasta dämpare monterade istället för fjädrande Blum-distansdämpare eller de fjädrande Blum-distansdämparna är tröga De monterade dämparna är tröga eller så är det ej fjädrande Blum-distansdämpare om de inte kan tryckas in med ett finger. Byt ut de fasta dämparna mot fjädrande Blum-distansdämpare eller ersätt de tröga fjädrande Blum-distansdämparna.
Antalet fjädrande Blum-distansdämpare eller deras monteringspositioner är olämpliga Monteringspositionerna för de fjädrande Blum-distansdämparna är inte korrekta eller fel till antalet om de avviker från planeringsinformationen i katalogen. . Korrigera antalet eller monteringspositionerna på de fjädrande Blum-distansdämparna med hjälp av din återförsäljare.
Frontspalten inte korrekt justerad Frontspalten är inte korrekt justerad om minst en av de fjädrande Blum-distansdämparna är intryckt vid stängd front eller inte ligger an mot skåpstommen. Justera frontspalten med hjälp av din återförsäljare.
Utskjutaren i SERVO-DRIVE flex är felpositionerad mot fronten Utskjutaren i SERVO-DRIVE flex är felpositionerad mot fronten om den trycks in för lite vid manuell stängning. Korrigera djuppositionen på SERVO-DRIVE flex enligt planeringsinformationen i katalogen eller korrigera fronten med hjälp av din återförsäljare. Därefter måste en referenskörning startas manuellt enligt beskrivningen i monteringsanvisningen. .
Fronten för mjuk eller instabil, tätningslisten för hård eller för många fjädrande Blum-distansdämpare monterade Om frontspalten i höjd med SERVO-DRIVE flex inte ändras eller knappt ändras när man trycker på fronten på olika ställen är fronten för mjuk eller instabil, tätningslisten på vitvaran för hård eller det är för många fjädrande Blum-distansdämpare monterade. Montera en SERVO-DRIVE-sändare och para ihop med SERVO-DRIVE flex med hjälp av din återförsäljare.
Utskjutaren tar i frontborrningen Utskjutaren tar i frontborrningen om det är tydligt motstånd när man manuellt flyttar utskjutaren vid öppen front. Korrigera frontborrningspositionen för utskjutaren för SERVO-DRIVE flex med hjälp av planeringsinformationen i katalogen och din återförsäljare. Därefter måste en referenskörning startas manuellt enligt beskrivningen i monteringsanvisningen. .
För högt vakuum i kylskåpet Vakuumet i kylskåpet är för högt om det inte enkelt kan öppnas igen, kort efter att det varit öppet under en längre tid (t.ex. vid inplockning eller rengöring). Vänta upp till 20 sekunder tills vakuumet släpper av sig självt.
Öppningsvinkeln för liten Referenskörningen genomfördes inte korrekt Referenskörningen genomfördes inte korrekt om kylskåpet inte var kallt under tiden eller om förloppet avbröts manuellt. Starta referenskörningen av SERVO-DRIVE flex manuellt enligt monteringsanvisningen..
Fronten stängs inte helt En platta saknas på insidan av fronten eller den är monterad på fel position Plattan på fronten är felpositionerad om utskjutaren inte träffar den i mitten. Montera en platta eller korrigera monteringspositionen med hjälp av din återförsäljare.
Föremål i kylskåpet eller diskmaskinen kolliderar med fronten   Ta bort det som är i vägen.
SERVO-DRIVE flex lös SERVO-DRIVE flex är lös om monteringsplattan på sidan inte är tillräckligt åtskruvad eller om den främre extraskruven saknas eller är iskruvad på fel sida. Korrigera monteringen av SERVO-DRIVE flex med hjälp av planeringsinformationen i katalogen via din återförsäljare. Därefter måste en referenskörning startas manuellt enligt beskrivningen i monteringsanvisningen. .
Diskmaskinens låsmekanism är trög   Detta är inget fel på SERVO-DRIVE flex.
Blum_IMG1252