Ansvarig utgivare

Namn & kontaktuppgifter

Blum Svenska AB
Box 186
561 23 Huskvarna, Sverige
Telefon +46 36 38 77-50
E-Mail


Organisationsnummer och säte

556195-3182, Landesgericht Feldkirch


VAT-nummer

SE556195318201


Företagets verksamhetsområde

Bolaget skall tillverka och försälja beslag av metall- och syntetmaterial av alla slag, spec. beslagsdetaljer samt bedriva därmed förenlig verksamhet.


Skattenummer

SE556195318201, Skatteverket