IMG1146_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AMC_#V1

Produktkvalitet

För oss handlar produktkvalitet inte bara om design och funktion. Våra beslag passar in i ett stort antal monteringssituationer och kan bearbetas och monteras med största precision.

Väl observerad

Blumprodukterna gör möblerna mer användarvänliga och underlättar vardagen. I vår interna behovsforskning har vi sedan många år tagit oss en närmare titt och undersökt behoven hos möbleanvändare världen över.

 Mer om behovsforskningen

Varje köksanvändare går mer än 1500 km under 20 år.

Trendspaning

För att vi ska kunna erbjuda dig morgondagens möbler, bedriver vi en intensiv trendspaning. Vi undersöker hur moderna bostäder förändras, vilka möbeltrender som kommer och går – och vilka som är här för att stanna. Förhoppningsvis kan våra beslag underlätta din tillverkning av framtida kvalitetsmöbler.

Input från kunder

Kvaliteten på ett beslag visar sig beroende på hur säljbart, lättmonterat och justerbart det är. I vår produktutveckling orienterar vi oss på kundens hela tillverkningskedja. Samarbetet mellan industri och hantverk är vår bästa investering för att säkerställa produktkvaliteten.

Prototyper

Redan i ett tidigt stadie av utvecklingsfasen måste våra produktidéer bevisa sin praktiska lämplighet. Vi litar inte enbart på datorsimuleringar. Utan vi monterar produktprototyper i testkök där testpersoner får laga mat. Erfarenheterna använder vi sen för att vidareutveckla vårt produktkoncept.

Allt som allt öppnas och stängs kökslådor, skåputdrag, luckor och klaffar mer än 80 gånger per dag.

Komponenttillverkning

Våra beslag blir mindre och mindre men innehåller fler och fler funktioner. Vårt CLIP top BLUMOTION-gångjärn innehåller t.ex. 58 komponenter, alla i samstämd funktion. Eftersom varje hundradels millimeter räknas för våra ingenjörer, utvecklas varje liten komponent efter exakta dimensioner och speciella riktlinjer för materialkvaliteten. Kraven säkerställs via löpande produktionskontroller.

Blum innehar mer än 2.100 patent runt om i världen.

Maskiner och anläggningar

Blums kvalitetspolicy innebär att vi alltid strävar efter att producera kvalitet snarare än att bara granska den efteråt. Vi utvecklar själva många av våra maskiner och anläggningar till våra fabriker för att på bästa sätt kunna nå upp till dessa mål. Med enhetliga testspecifikationer och automatiserade teststationer tillverkas även de minsta komponenterna i stora mängder med genomgående hög kvalitet.

Kvalitetskontroller

Vi använder oss av specialanpassad mätutrustning vid hundratals olika kontrollpunkter i produktionen. Mycket av utrustningen konstruerar vi själva och vidareutvecklar tekniken i tätt samarbete med de olika tillverkarna. Över 26.000 olika typer av testutrustningar används hos Blum över hela världen – från enkla skjutmått till röntgenutrustning.

Mer än 26.000 olika test- och mätutrustningar används av Blum internationellt.

Externa testinstitut 

Våra produkter uppfyller internationella standarder och riktlinjer och vi har ett nära samarbete med externa testinstitut. Men vi kan bara nå våra egna kvalitetsivåer, som ofta är högre än kraven, så länge våra medarbetare alltid strävar efter bästa kvalitet. Alla är med och ger sitt personliga bidrag – från den första idéen till färdig produkt.

Funktions- och belastningstester

Vår forskning visar vilka tuffa påfrestningar kök utsätts för i vardagen. Klaff-, gångjärns-, utdrags- och Pocketsystem övertygar med hållbara funktioner trots användning vid mycket hård belastning. Det bevisar de i våra stränga funktions- och belastningstester. Och vi lanserar endast produkter på marknaden som klarat den intensiva testprocessen – en trygghet för alla våra kunder.

Gångjärnstesterna består av 200.000 öppningar och stängningar.

Korrosionstester

Ytterligare en värdefull egenskap hos Blum-produkterna är ytfinishen på komponenterna. För att testa livslängden på våra beslag exponerar vi dem för extrem värme, vatten och salt. På så sätt kan vi simulera 20 års användning –​ på bara några timmar. Efter alla eventuella förbättringsåtgärder är beslagen redo för att monteras och användas i sina möbler.

Materialtester

Oavsett om det gäller syntetmaterial eller stål, vi kontrollerar materialkvaliteten för enskilda komponenter såväl som de färdiga produkterna. Med hjälp av speciell testutrustning kan vi simulera åldrande, materialutmattning samt olika klimatförhållanden. Det här är alltså slutligen de förhållanden våra beslag kan tänkas utsättas för under många år framöver.

Känn igen en original Blum-produkt

Det handlar inte enbart om öppning och stängning – kvaliteten sitter i detaljerna. Blum-beslagen övertygar med sin funktion och hållbarhet. Se till att du har originalet. Hur du gör det, visar vi dig här.

 Mer om beslagens speciella egenskaper

ISO-certifiering

Blum samarbetar med välkända och oberoende testinstitut och -organisationer så att våra produkter motsvarar externa​ normer och krav. Vi har dessutom våra interna normer som t.o.m. är högre ställda än de externa. Blums kvalitetspolicy är certifierad enligt ISO 9001.

 Alla certifikat i överblick

AEO-certifiering

Blum är en säker partner gällande tullförfarande. Vi tar gärna hand om våra kunders och leverantörers tullklareringar. För att påskynda och underlätta handel med tredje land har vi certifierats som "Authorised Economic Operator" (AEO-F) som gäller i hela EU.

IMG1146_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AMC_#V1