VAB0528_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V2

Gränssnitt till olika programvaror

Skåp- och beslagsdata för ditt CAD-/CAM-software

För att underlätta planeringen och konstruktionen av möbler med Blum-produkter, har vi ett nära samarbete med våra CAD-/CAM-softwarepartners. För softwares, som inte har någon integrerad CAD-/CAM-data från Blum, erbjuder vi möjligheten att upprätta ett gränssnitt till Produktkonfiguratorn resp. Skåpkonfiguratorn/DYNAPLAN. På så sätt kan man utnyttja fördelarna med båda programmen.

Fördelar för dig som snickare

  • Felreducering tack vare de överförda, kollisionstestade beslagslösningarna inklusive beslagslistor, beslagsdata och trädetaljer

  • Tidsbesparande planering utan manuell import eller positionering av enstaka CAD-data

  • Produktkonfiguratorn resp. Skåpkonfiguratorn/DYNAPLAN är praktiska hjälpredor vid planering av möbler med Blum-beslag

Fördelar för dig som Software-tillverkare

  • Du får support vid setup av gränssnittet – standarddataformat och detaljrik dokumentation finns till er hjälp

  • Få löpande och aktuell Blum-data

  • Positivt argument för ditt CAD-/CAM-software

CAD-/CAM-gränssnitt i DYNAPLAN

Med skåpplaneringsprogrammet DYNAPLAN hittar du enkelt och snabbt de lämpliga Blum-beslagen för dina möbler.
Med hjälp av CAD-/CAM-gränssnitten kan du använda planeringsresultaten både i DYNAPLAN och ditt planeringsprogram.

 Mer om DYNAPLAN

Innehåll och funktioner

Softwarepartners

Våra software-samarbetspartners har antingen integrerat Blum-beslagsdatan direkt in i resp. CAD-/CAM-software eller möjliggjort för dataöverföring.

BXF-export

Med ett enkelt knapptryck exporteras skåps- och beslagsdatan från Produktkonfiguratorn resp. Skåpkonfiguratorn/DYNAPLAN in i CAD-programmen.

Överföring av skåps- och beslagsdata

Den kompletta skåpsplaneringen, inklusive beslagsdata och borrpositioner, importeras direkt in i ditt CAD-program för vidarebearbetning.

Hur funkar det med CAD-/CAM-gränssnitten?

CAD/CAM-dataservice imagefilm

Imagefilm om vår CAD/CAM-dataservice

CAD/CAM-dataservice instruktionsfilm

Den här filmen visar hur CAD/CAM-dataservicen fungerar inkl. sökfunktionen. Den visar hur man hittar 3D-CAD-data via ”sök efter produkt” och hur man får fram kompletta 3D- och 2D-datapaket från Blum-produktgrupperna.

E-SERVICES-portal, video - så här funkar det

Den här videon visar funktionerna i den uppdaterade E-SERVICES-portalen - login och registreringsförfarande, ändringar av dina personliga uppgifter och kontaktperson.

Hur får jag tag i gränssnitten för mitt software?

CAD-/CAM-gränssnitten fungerar på olika sätt i respektive programvara.
Möjliga gränssnittsvarianter:

  • Gränssnittet är redan integrerat i ditt CAD-/CAM-software. Undrar du över funktionerna tar du kontakt med din softwaretillverkare.

  • Gränssnittet kräver en installation av ytterligare programvara som kompletterar ditt CAD-/CAM-software. Installationsfiler får du av din softwaretillverkare.

  • Använder du AutoCAD eller SolidWorks kan du efter DYNAPLAN-installationen ladda ner gränssnittet direkt i DYNAPLAN-downloadområdet (undantaget AutoCAD LT och Student-versionen)Asia
Europe
Oceania

Dela sidan


VAB0528_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V2