IMG2575_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AIP01_#V1

Gränssnitt för olika CAD-/CAM-software

Skåp- och beslagsdata för ditt software

För att underlätta planeringen och konstruktionen av möbler med Blum-produkter, har vi ett nära samarbete med tillverkarna av CAD-/CAM-software. Smidigt planerar du med Blums beslag via tillverkarna nedan. Våra mjukvarupartners integrerar Blumbeslagsdatan på lite olika sätt:

  • Via vår integrerade Blum-Skåpkonfigurator i respektive programvara

  • Via BXF-gränssnitt, från planeringsresultatet i Skåp- eller Produktkonfiguratorn över till ditt CAD-software

  • Via Blums beslagsbibliotek, som innehåller alla CAD-data, antingen som enstaka produkt eller hela monteringssituationer

Välj önskad CAD/CAM-softwaretillverkare i listan och ta reda på hur Blumdatan integreras

 

För software utan integrerad CAD/CAM-data från Blum använder du dig enkelt av vår kostnadsfria CAD/CAM-dataservice. Standardiserad data kan importeras till din programvara.

 

Dina fördelar

  • Minska planeringsfel. Kollisionstestade beslagslösningar inklusive bearbetningsdata, beslagslistor, beslagsdata och trädetaljer hjälper dig

  • Spara tid. Beslagsdatan finns till ditt förfogande

  • Använd alltid den senaste datan. Nya beslag är omedelbart tillgängliga i ditt software.

Vill du veta mer om våra software-samarbetspartners?

Kontaktperson

Om du har några frågor angående denna tjänst är du alltid välkommen att vända dig till din Kontaktperson eller använd följande Kontaktformulär.

IMG2575_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AIP01_#V1