VAB0528_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V2

Gränssnitt till olika programvaror

Skåp- och beslagsdata för ditt CAD-/CAM-software

För att underlätta planeringen och konstruktionen av möbler med Blum-produkter, har vi ett nära samarbete med våra CAD-/CAM-softwarepartners. För softwares, som inte har någon integrerad CAD-/CAM-data från Blum, erbjuder vi möjligheten att upprätta ett gränssnitt till Produktkonfiguratorn resp. Skåpkonfiguratorn/DYNAPLAN. På så sätt kan man utnyttja fördelarna med båda programmen.

Fördelar för dig som snickare

  • Felreducering tack vare de överförda, kollisionstestade beslagslösningarna inklusive beslagslistor, beslagsdata och trädetaljer

  • Tidsbesparande planering utan manuell import eller positionering av enstaka CAD-data

  • Produktkonfiguratorn resp. Skåpkonfiguratorn/DYNAPLAN är praktiska hjälpredor vid planering av möbler med Blum-beslag

Fördelar för dig som Software-tillverkare

  • Du får support vid setup av gränssnittet – standarddataformat och detaljrik dokumentation finns till er hjälp

  • Få löpande och aktuell Blum-data

  • Positivt argument för ditt CAD-/CAM-software

CAD-/CAM-gränssnitt i DYNAPLAN

Med skåpplaneringsprogrammet DYNAPLAN hittar du enkelt och snabbt de lämpliga Blum-beslagen för dina möbler.
Med hjälp av CAD-/CAM-gränssnitten kan du använda planeringsresultaten både i DYNAPLAN och ditt planeringsprogram.

 Mer om DYNAPLAN

Innehåll och funktioner

Softwarepartners

Våra software-samarbetspartners har antingen integrerat Blum-beslagsdatan direkt in i resp. CAD-/CAM-software eller möjliggjort för dataöverföring.

BXF-export

Med ett enkelt knapptryck exporteras skåps- och beslagsdatan från Produktkonfiguratorn resp. Skåpkonfiguratorn/DYNAPLAN in i CAD-programmen.

Överföring av skåps- och beslagsdata

Den kompletta skåpsplaneringen, inklusive beslagsdata och borrpositioner, importeras direkt in i ditt CAD-program för vidarebearbetning.

Hur funkar det med CAD-/CAM-gränssnitten?

DYNAPLAN gränssnitt Software-partner ARDIS

Filmen visar exempel på hur du använder DYNAPLAN- gränssnittet för ARDIS.

DYNAPLAN-gränssnitt Software-partner AutoCAD

Filmen visar exempel på hur du använder DYNAPLAN- gränssnittet för AutoCAD.

DYNAPLAN-gränssnitt Software-partner Bazissoft

Filmen visar exempel på hur du använder DYNAPLAN- gränssnittet för Bazissoft.

DYNAPLAN-gränssnitt Software-partner Bricsys

Filmen visar exempel på hur du använder DYNAPLAN- gränssnittet för Bricsys.

DYNAPLAN-gränssnitt Software-partner cabinet vision

Filmen visar exempel på hur du använder DYNAPLAN- gränssnittet för cabinet vision.

DYNAPLAN-gränssnitt Software-partner CAD+T

Filmen visar exempel på hur du använder DYNAPLAN- gränssnittet för CAD+T.

DYNAPLAN-gränssnitt Software-partner cadwork

Filmen visar exempel på hur du använder DYNAPLAN- gränssnittet för cadwork.

DYNAPLAN-gränssnitt Software-partner Ecru (PRO100)

Filmen visar exempel på hur du använder DYNAPLAN- gränssnittet för Ecru (PRO100).

DYNAPLAN-gränssnitt Software-partner Horatec

Filmen visar exempel på hur du använder DYNAPLAN- gränssnittet för Horatec.

DYNAPLAN-gränssnitt Software-partner IBS

Filmen visar exempel på hur du använder DYNAPLAN- gränssnittet för IBS.

DYNAPLAN-gränssnitt Software-partner Imos

Filmen visar exempel på hur du använder DYNAPLAN- gränssnittet för Imos.

DYNAPLAN-gränssnitt Software-partner PaletteCAD

Filmen visar exempel på hur du använder DYNAPLAN- gränssnittet för PaletteCAD.

DYNAPLAN-gränssnitt: Software-partner SketchUp

Filmen visar exempel på hur du använder DYNAPLAN- gränssnittet för mjukvaran SketchUp.

DYNAPLAN-gränssnitt Software-partner SolidWorks

Filmen visar exempel på hur du använder DYNAPLAN- gränssnittet för SolidWorks.

DYNAPLAN-gränssnitt Software-partner TopSolid

Filmen visar exempel på hur du använder DYNAPLAN- gränssnittet för TopSolid.

DYNAPLAN-gränssnitt Software-partner Truncad

Filmen visar exempel på hur du använder DYNAPLAN- gränssnittet för Truncad.

DYNAPLAN-gränssnitt Software-partner Vectorworks

Filmen visar exempel på hur du använder DYNAPLAN- gränssnittet för Vectorworks.

DYNAPLAN-gränssnitt Software-partner HOMAG

Filmen visar exempel på hur du använder DYNAPLAN-gränssnittet för HOMAG.

DYNAPLAN-gränssnitt: Software-partner Point Line

Filmen visar exempel på hur du använder DYNAPLAN-gränssnittet för Point Line.

DYNAPLAN-gränssnitt: Software-partner Eficad

Filmen visar exempel på hur du använder DYNAPLAN-gränssnittet för Software-partner Eficad med Software Swood.

Hur får jag tag i gränssnitten för mitt software?

CAD-/CAM-gränssnitten fungerar på olika sätt i respektive programvara.
Möjliga gränssnittsvarianter:

  • Gränssnittet är redan integrerat i ditt CAD-/CAM-software. Undrar du över funktionerna tar du kontakt med din softwaretillverkare.

  • Gränssnittet kräver en installation av ytterligare programvara som kompletterar ditt CAD-/CAM-software. Installationsfiler får du av din softwaretillverkare.

  • Använder du AutoCAD eller SolidWorks kan du efter DYNAPLAN-installationen ladda ner gränssnittet direkt i DYNAPLAN-downloadområdet (undantaget AutoCAD LT och Student-versionen)Asia
Europe
Oceania

Dela sidan


VAB0528_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V2