Blum_EASYSTICK_Posterimage

EASYSTICK

Förenkla din bearbetning

EASYSTICK är det nya, automatiserade och lättinställda anhållsystemet för borr- och beslagsmonteringsmaskiner. Från snabb och enkel maskininställning till perfekt slutresultat och hela processen är optimerad: Borrpositionerna beräknas digitalt, anhållen förflyttas automatiskt och
visar dig de rätta positionerna, steg för steg: Placera trädetaljen, borra, klart!

EASYSTICK registrering

Registrera dig för EASYSTICK på www.blum.com/​easystickreg. För att få löpande uppdateringar om produktnyheter och EASYSTICK-funktioner krävs det att du registrerar dig.

Registrering av ny användare

Enkel frontbearbetning

Välj Boxsystem, lådsidehöjd, öppnings- och dämpningsfunktion samt fronttäckning – och positionerna för frontborrningen räknas fram direkt. Hur borrhuvudet ska bestyckas visas automatiskt på EASYSTICK-skärmen.

Enkel skåpbearbetning

Ange skåpmått och fronthöjd, fastställ användningsområde samt beslagslösning och skåpet beräknas inklusive alla borrningar. Dessutom ger EASYSTICK de rätta positionerna som bidrar till kortare ställtider och ett felfritt arbete.

Enkel dataöverföring

Med EASYSTICK blir planeringen och bearbetningen digital. Antingen planerar du direkt vid maskinen eller så för du över dina filer från Skåpkonfiguratorn via USB. Med en streckkodsläsare hämtas den importerade tillverknings- och borrdatan och kan därefter vidarebearbetas.

Smidiga uppdateringar

Nya produktdetaljer och beslagslösningar finns alltid tillgängliga tack vare den smidiga och snabba uppdateringsfunktionen i EASYSTICK. Aktuella beslagsuppgifter förs över till EASYSTICK via en USB-sticka.