ME190977_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AMC_#V1

Lärlingsutbildning hos Blum i Österrike

Utbildning är mer än ett ansvarstagande – det är vår framtid

Många av våra anställda började sina karriärer på Blum som lärlingar. De gjorde imponerande personliga resor, precis som företaget Blum. Var och en har med sitt engagemang, kunskaper och färdigheter bidragit till att förvandla det lilla enmansföretaget som tillverkade hästskobroddar till en internationellt verksam beslagsleverantör. De ungdomar vi rekryterar som lärlingar idag tryggar vår framtid och bidrar med sitt kunnande och engagemang så att Blum kan fortsätta att producera och leverera beslag till kunder över hela världen.

Lehrlinge_aktuell

Aktuellt


400

lärlingar internationellt
Icon_Ausbildung

Sedan över


50 år

utbildar Blum lärlingar
Icon_Ausgebildete

Över


1970

lärlingar har utbildats hos Blum

Hos Blum finns flera olika tekniska lärlingsutbildningar att välja mellan.

Cirka 400 lärlingar utbildar sig för närvarande hos Blum

Över 60% av alla utbildade lärlingar är fortfarande kvar hos Blum

Individuellt stöd och utbildning i mindre team med över 100 utbildare som delar med sig av sina kunskaper

Efter grundutbildningen kommer ungdomarna vidare till specialistavdelningarna där de lär sig direkt av experterna

ME190977_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AMC_#V1