IMG2443_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Produktdata-service

Integrera Blum-beslagen - tidsbesparande och felfritt

Med vår Produktdata-service erbjuder vi våra softwarepartners ett komplett paket med alla Blum-beslag som kan integreras i respektive program. Har man en gång integrerat beslagsuppgifterna från Blum finns allt som användaren behöver i systemet. Med regelbundna uppdateringar hålls allting aktuellt.

Hanteringen av Blum-produktuppgifterna underlättas avsevärt för våra softwarepartners och dyrbar tid kan läggas på annat.

Fördelar för dig som software-tillverkare

  • Aktuella, felfria och fullständiga uppgifter direkt från beslagstillverkaren

  • Mindre tid krävs för dataregistrering, -inmatning och -underhåll med integrerat produktdatapaket

  • Tidig integrering av Blum-nyheter i samband med lansering på marknaden

  • Ytterligare försäljningsargument för ert softwareprogram

Fördelar för dig som snickare

  • Välj bland alla Blum-beslagen direkt i ditt softwareprogram

  • Undvik felplaneringar tack vare kompletta produktdata som är testade av tillverkaren

  • Bästa tänkbara support från planeringsstadiet till dataöverföringen för tillverkningen

IMG2443_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1