VAB0428_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V2

Borr- och beslagsmonteringsmaskiner

Exakt borrning och montering av beslag

Vårt breda utbud av borr- och beslagsmonteringsmaskiner erbjuder en lämplig variant för alla typer av monteringssituationer. Monteringen av dina Blum-beslag blir mycket rationell tack vare enkelt handhavande och snabb inställning av maskinerna.

PRO-CENTER: den allsidiga

PRO-CENTER erbjuder ett "allround"-hjälpmedel för en exakt montering av våra produkter. Med PRO-CENTER borrar du både horisontellt och vertikalt samt monterar beslag i skåpstommar, luckor och fronter.

 Hitta rätt monteringshjälpmedel

Fördelarna i överblick

 • Vertikal borrning och montering av beslag

 • Horisontell borrning

 • Snabbt byter du borrhuvuden som redan bestyckats med borr och matriser

 • Enkel positionering genom snabbt byte av den förinställda linjalen

 • Borrdjup och inborrningsmått ställs in med revolveranhåll

VAB0274_MO_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V2

Det bestyckade borrhuvudet är försett med en färgkodning och fixeras verktygslöst med spännvredet.

VAB0268_DT_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

De förinställda inborrningsmåtten för våra produkter underlättar. Dessutom kan andra frekvent använda mått förinställas.

VAB0271_MO_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Linjalen med de färgkodade anhållen monteras helt utan verktyg med några få enkla handgrepp.

VAB0270_DT_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

PRO-CENTER är den enda Blum-maskinen som borrar även horisontellt.

MINIPRESS PRO: den mångsidiga

Stora variationsmöjligheter kännetecknar MINIPRESS PRO. Vertikala borrningar och inpressning av beslag utförs med exakthet på ett ergonomiskt arbetssätt. Tack vare den pneumatiska matningen och den verktygslösa inställningen blir arbetet med MINIPRESS PRO mycket effektivt.

 Hitta rätt monteringshjälpmedel

Fördelarna i överblick

 • Vertikal borrning och montering av beslag

 • Snabbt byter du borrhuvuden som redan bestyckats med borr och matriser

 • Enkel positionering genom snabbt byte av den förinställda linjalen

 • Borrdjup och inborrningsmått ställs in med revolveranhåll

VAB0278_MO_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Borrdjupet justeras smidigt med hjälp av ett revolverhandtag markerat med färgkoder. Därmed slipper du tidskrävande provborrningar.

VAB0277_MO_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V2

Det bestyckade borrhuvudet, som också är färgmarkerat, sätts i och fästs utan verktyg med spännvred.

VAB0288_MO_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Exakt inställning av borrmåttet sker med en vridspindel med digital display.

VAB0289_MO_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Med ett enkelt handgrepp, utan verktyg, monteras linjalerna. De färgkodade anhållen är förinställda. Dessa moment spar dyrbar tid.

MINIPRESS P: specialisten

Med MINIPRESS P väljer du en specialist. En gång inställd och du kan enkelt återgå till frekventa borrmått och beslagpositioner.

 Hitta rätt monteringshjälpmedel

Fördelarna i överblick

 • Vertikal borrning och montering av beslag

 • Inställning av inborrningsmåttet med vridspindel

 • Pneumatisk matning

VAB0339_MO_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Med vridspindeln kan det önskade borrmåttet enkelt ställas in.

VAB0277_MO_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V2

Verktygslös montering: för 32 mm-hålrader används det 9-spindliga borrhuvudet och för front- och stomskenebearbetning används det 8-spindliga borrhuvudet.

VAB0338_MO_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Med det svängbara borrhuvudet kan olika borrbilder för möbelbeslag ställas in snabbt, exakt och utan verktyg.

VAB0321_DT_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V2

MINIPRESS P möjliggör enkel och rationell montering av Blum-möbelbeslag.

MINIPRESS M: den mobila

Med MINIPRESS M erbjuder Blum ett kompakt hjälpmedel för borrning och beslagsmontering. MINIPRESS M är ett perfekt redskap såväl i verkstaden som på monteringsplatsen.

 Hitta rätt monteringshjälpmedel

Fördelarna i överblick

 • Vertikal borrning och montering av beslag

 • Pneumatisk matning för borrning och inpressning

VAB0318_DT_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Med hjälp av ställskruven kan borrdjupet justeras exakt.

VAB0319_DT_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Den exakta borrpositionen fixeras med hjälp av spännhandtaget.

VAB0408_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Exakt montering: För 32 mm-hålrader används det 9-spindliga borrhuvudet och för front- och stomskenebearbetning används det 8-spindliga borrhuvudet.

VAB0317_DT_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Handtaget förs neråt för en exakt borrning.Asia
Europe
Oceania

Dela sidan


VAB0428_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V2