ME176486_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AMC_#V1

Borr- och beslagsmonteringsmaskiner

Exakt borrning och montering av beslag

Vårt breda utbud av borr- och beslagsmonteringsmaskiner erbjuder en lämplig variant för alla typer av monteringssituationer. Monteringen av dina Blum-beslag blir mycket rationell tack vare enkelt handhavande och snabb inställning av maskinerna.

MINIPRESS top

Med MINIPRESS top utför du smidigt alla vertikala och horisontella borrningar. I kombination med EASYSTICK beräknas de exakta borrpositionerna automatiskt och linjalen och borrenheten förflyttas automatiskt till korrekt position.

 Mer information

MINIPRESS P: specialisten

Med MINIPRESS P väljer du en specialist. En gång inställd och du kan enkelt återgå till frekventa borrmått och beslagpositioner.

 Hitta rätt monteringshjälpmedel

Fördelarna i överblick

  • Vertikal borrning och montering av beslag

  • Inställning av inborrningsmåttet med vridspindel

  • Pneumatisk matning

VAB0339_MO_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Med vridspindeln kan det önskade borrmåttet enkelt ställas in.

Ansicht_Bohrkopf_MINIPRESSP

Verktygslös montering: för 32 mm-hålrader används det 9-spindliga borrhuvudet och för front- och stomskenebearbetning används det 8-spindliga borrhuvudet.

VAB0338_MO_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Med det svängbara borrhuvudet kan olika borrbilder för möbelbeslag ställas in snabbt, exakt och utan verktyg.

VAB0321_DT_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V2

MINIPRESS P möjliggör enkel och rationell montering av Blum-möbelbeslag.

MINIPRESS M: den mobila

Med MINIPRESS M erbjuder Blum ett kompakt hjälpmedel för borrning och beslagsmontering. MINIPRESS M är ett perfekt redskap såväl i verkstaden som på monteringsplatsen.

 Hitta rätt monteringshjälpmedel

Fördelarna i överblick

  • Vertikal borrning och montering av beslag

  • Pneumatisk matning för borrning och inpressning

VAB0318_DT_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Med hjälp av ställskruven kan borrdjupet justeras exakt.

VAB0319_DT_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Den exakta borrpositionen fixeras med hjälp av spännhandtaget.

VAB0408_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Exakt montering: För 32 mm-hålrader används det 9-spindliga borrhuvudet och för front- och stomskenebearbetning används det 8-spindliga borrhuvudet.

VAB0317_DT_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Handtaget förs neråt för en exakt borrning.

ME176486_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AMC_#V1