Werk4_Aussenansicht_Fruehling_1504_007

Miljö- och hållbarhetsarbete

Engagerat klimatansvar sedan decennier

Att i alla led varsamt hantera och bevara jordens resurser ligger oss varmt om hjärtat på Blum. Med största miljöhänsyn gentemot våra barn och barnbarn verkar vi aktivt sen många år tillbaka. Smarta och miljövänliga metoder tror vi dessutom är det mest kostnadseffektiva på sikt. Att leda och agera i framkant inom detta viktiga område motiverar oss i den dagliga verksamheten.

Målmedvetet arbetar vi löpande utefter EU´s 17 globala mål för hållbar utveckling.

För oss som globalt företag innebär det:

  • Vi fokuserar på att tillverka högkvalitativa och hållbara produkter. Därmed agerar vi på ett resursbesparande sätt och undviker negativ påverkan på jordens ekosystem eller kompenserar där det ännu inte finns några alternativ.

  • Vi undersöker innovationsmöjligheter för nya produkter, tjänster och affärsmodeller inom temat hållbarhet.

  • Vi behandlar människor och organisationer i vår närhet med respekt. Våra medmänniskors hälsa och säkerhet är av största vikt för oss.

  • Vi strävar efter ansvarsfull tillväxt. Miljövänliga och sociala hållbarhetsaspekter är för oss lika viktiga som företagets finansiella hälsa. Vi tar även hänsyn till detta när vi fattar investeringsbeslut.

Vi ser vår miljö- och energipolicy som ett uppdrag och en förpliktelse att kontinuerligt förbättra och reducera vårt företags miljöpåverkan och förbrukning av naturliga resurser såsom mark, luft, energi och råvaror. Och så har det varit i decennier.

Passionen att fortsätta att optimera det som redan finns och att vara öppen för det nya gäller även våra produktionsprocesser, miljöskydd och energibesparingar: ”Vi optimerar därför ständigt våra processer, tänker hållbarhet redan i våra produkters utvecklingsstadie. Vi försöker genomföra olika miljöskyddande åtgärder och energibesparingar inom så många områden av vår verksamhet som möjligt. Det deklarerade målet är att aktivt bidra till FN´s 1,5-gradersmål", berättar företagsledaren Martin Blum.

Alla åtgärder kan sammanfattas i fyra mål: öka energieffektiviteten, reducera användningen av fossila bränslen, minska CO2-utsläppen samt kompensera för oundvikliga utsläpp. ”Vi tillhandahåller alla medel, resurser och information som behövs för att nå målen. Som en av grundarna av "turn-to-zero" - som togs fram av ”Vorarlbergs klimatneutralitetsallians” - har vi också åtagit oss att göra företagets klimatavtryck neutralt från 2025", rapporterar företagsledaren Philipp Blum och tillägger: "Vid implementering av miljö- och energimålen bidrar alla anställda. Det kan börja med att man dricker sitt kaffe i en porslinsmugg istället för en i plast, cykla eller åka kollektivt till att sortera sitt avfall. Vi skapar en medvetenhet vi jobbar med varje dag.”

moving ideas for sustainability

För att arbeta mer och mer hållbart har vi både små och stora idéer – några är redan genomförda, andra utvecklar vi för framtiden. I vår hållbarhetsbroschyr kan du läsa mer.

Öppna här!

ISO 14001

Sedan 1997 använder vi oss av Miljöledningssystemet som systematiskt hjälper oss att nå våra mål. Olika slags åtgärder sammanfattas och genomförs via ett miljöprogram. Innehållet samt vår verksamhet övervakas ständigt via löpande revisioner.

ISO 50001

Blum är certifierade enligt ISO 50001. Detta internationella energiledningssystem innebär en gedigen kartläggning av alla flöden inom verksamheten och hjälper oss att reducera energikostnader och växthusgaser.

FSC

FSC-certifiering innebär att alla förpackningar, trycksaker såsom kataloger och broschyrer samt spånplattor i gör-det-själv-seten endast består av råvaror som skördats från skogar som hanteras ansvarsfullt, socialt fördelaktigt, miljömedvetet och ekonomiskt livskraftigt.

 Alla certifikat i överblick

Werk4_Aussenansicht_Fruehling_1504_007