CABLOXX

Program na prvi pogled

Svojim kompaktnim programom sistem zaključavanja pruža dodatnu sigurnost i slobodu pri dizajniranju.

Šipka za blokiranje

Fleksibilno skraćivanje

Postoji u različitim dužinama

 

Prefabrikovano

Šipka za blokiranje sa predmontiranom jedinicom za blokiranje

Komponente

Jedinica za blokiranje

Spoj između šipke za blokiranje i kutije sa mehanizmom za zaključavanje

Komplet kutije sa mehanizmom za zaključavanje

U četiri varijante boje usklađen je sa svakim sistemom kutija

CAB0024_MO_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1