LBX0212_DT_FRD_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Politika kvaliteta

Neprestanim razvojem naših procesa želimo da podignemo kvalitet naših proizvoda i usluga. Time želimo da osiguramo dugoročni opstanak naše kompanije.

Orijentisanost na kupce

Našim proizvodima, uslugama i procesima trudimo se da stvorimo vrednost i korist za naše kupce. Trudimo se da oduševimo naše kupce i partnere našim performansama, inovacijama i kvalitetnim idejama i da ih zajedno razvijamo.

Inovacije

Naše inovacije nastaju kroz aktivan i lični angažman u potrebama naših kupaca. Ovo se podjednako odnosi na naše proizvode, usluge i procese. Dobijeno znanje i iskustvo predstavljaju kamen temeljac za naš kvalitet – koji traje koliko i nameštaj. ​

Kontinuirano poboljšanje

Strast za što većom optimizacijom postojećih rešenje i preispitivanje ograničenja – to je ono što nas pokreće. Otvorene povratne informacije od naših kupaca i partnera osnova su za kontinualno unapređenje naših procesa, a time i rezultata. ​

Orijentacija na zaposlene

Uspeh naše kompanije u suštini je određen identifikacijom i motivacijom naših zaposlenih. Klima međusobnog poverenja i otvorenog dijaloga trebalo bi da nam pomogne da svoje veštine razvijemo na najbolji mogući način. Svaki zaposleni svojim postupcima doprinosi Blumovom kvalitetu i posvećen mu je. ​

LBX0212_DT_FRD_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1