VAB0394_MO_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Šabloni i pomoćna sredstva za postavljanje okova

Jednostavno i precizno prenošenje dimenzija

Šabloni i pomoćna sredstva za postavljanje okova pomažu pri obradi svih Blumovih proizvoda. Pokazali su se kao veoma dobra, proverena pomagala pri montaži. U radionici, kao i direktno kod kupaca, veoma se ceni kombinacija preciznosti i praktične koristi.

Obrada sistema izvlačenja

Optimalna pomoć za obradu frontova, korpusa i fioka: našim robusnim pomagačima kao što je univerzalni šablon za bušenje mogu sigurno i precizno da se obeleže pozicije za bušenje i da se obavi bušenje.

Obrada sistema šarki

Tačke za pričvršćivanje montažnih ploča ili šarki se precizno prenose, efikasno se buše prikazani otvori za Blumove šarke. To npr. omogućava šablon za bušenje za šarke.

Obrada sistema preklopnih frontova

Pomagala za montažu, kao što je univerzalni šipkasti šablon, laka su za rukovanje i prilagođavaju se potrebama prilikom obrade. Pozicije za pričvršćivanje okova preklopnih frontova se brzo probno izbuše, dimenzije se precizno prenose.

Prava pomoć za obradu za vaše potrebe

Nas selektor vam pokazuje koja pomoć za obradu može najbolje da vam pomogne. Bilo da se radi o AVENTOS, CLIP top BLUMOTION ili LEGRABOX – ovde ćete pronaći pomoć za preciznu obradu i optimalnu funkciju Blumovih proizvoda.

Sada pokrenite selektor

VAB0394_MO_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1