IMG2443_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1

Usluga dobijanja podataka o proizvodima

Podaci o Blumovim okovima integrisani zbog uštede vremena i bez grešaka

Uslugom dobijanja podataka o proizvodima stavljamo svojim softverskim partnerima na raspolaganje podatke o Blumovim okovima kao kompletni paket za integraciju u njihov softver. Kada se jednom integrišu, sadržani su svi uobičajeni podaci o Blumovim okovima, koji su korisniku potrebni. Zahvaljujući redovnom ažuriranju proverenih podataka, oni će uvek biti aktuelni.

Zahvaljujući ovoj usluzi dobijanja podataka o proizvodima naši softverski partneri mogu znatno da uštede vreme za prikupljanje i održavanje podataka o Blumovim proizvodima.

Pogodnosti za proizvođače softvera

  • Aktuelni, tačni i potpuni podaci direktno od proizvođača okova

  • Smanjuje se utrošeno vreme za prikupljanje, unos i održavanje podataka zbog integracije kompletnih paketa podataka o proizvodima

  • Moguća je blagovremena integracija Blumovih noviteta od trenutka uvođenja na tržište

  • Dodatni prodajni argument za vaš softver

Pogodnosti za stolare

  • Direktno korišćenje sveobuhvatnih podataka o Blumovim proizvodima u uobičajenom softveru

  • Izbegavanje pogrešnih projekata zahvaljujući kompletnim i proverenim podacima o proizvodima

  • Optimalna pomoć za projektovanje pa sve do predaje podataka u proizvodnju

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi ove usluge, molimo kontaktirajte svoju osobu za kontakt ili koristite sledeći kontakt formular.

IMG2443_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V1