IMG2575_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AIP01_#V1

Interfejs za CAD/CAM softver

Aktuelni podaci za korpuse i okove za vaš softver

Da bi olakšali planiranje i konstrukciju nameštaja sa Blumovim proizvodima blisko sarađujemo sa proizvođačima CAD/CAM softvera. Navedeni dobavljači vam omogućavaju jednostavno planiranje Blumovih okova. Naši softverski partneri integrišu Blumove podatke o okovima u različitim oblicima:

  • Preko integrisanja Blumovog konfiguratora okova u softver

  • Preko BXF interfejsa, sa kojim možete preneti svoje rezultate planiranja iz konfiguratora korpusa ili konfiguratora proizvoda u vaš CAD softver

  • Preko Blum biblioteke okova koja sadrži sve CAD podatke, bilo za pojedinačne proizvode ili za kompletne Blumove primene

Odaberite dobavljača CAD/CAM softvera sa liste i saznaćete kako su Blumovi podaci integrisani u softver.

 

Za softver bez integrisanih Blumovih CAD/CAM podataka, jednostavno koristite našu besplatnu uslugu dobijanja CAD/CAM podataka. U vaš softver se mogu uvesti standardizovani podaci.

 

Vaše prednosti

  • Smanjujete greške prilikom projektovanja. Rešenja za okove sa proverom kolizije vam pomažu, uključujući obradu podataka, liste delova, podatke o okovima i delovima od drveta

  • Štedite vreme. Podaci o okovima su vam na raspolaganju spremni za obradu

  • Uvek koristite aktuelne podatke. Novi okovi su odmah dostupni u vašem softveru.

Saznajte više o našem softverskom partneru

Kontakt osoba

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi ove usluge, molimo kontaktirajte svoju osobu za kontakt ili koristite sledeći kontakt formular.

IMG2575_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AIP01_#V1