VAB0528_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V2

CAD-/CAM interfejs

Podaci za korpuse i okove za vaš CAD/CAM softver

Da bi olakšali planiranje i konstrukciju nameštaja sa Blumovim proizvodima blisko sarađujemo sa našim CAD/CAM softverskim partnerima. Za softvere, koji nemaju integrisane Blumove CAD/CAM podatke, nudimo mogućnost da se uredi intefejs za konfigurator proizvoda tj. konfigurator korpusa/DYNAPLAN. Na taj način mogu optimalno da se koriste prednosti oba programa.

Pogodnosti za stolare

  • Smanjenje grešaka zahvaljujući preuzimanju rešenja za okove proverenog na koliziju uključujući liste delova, podatke o okovima i drvene delove

  • Projektovanje sa uštedom vremena bez uobičajenog importovanja i pozicioniranja pojedinačnih CAD podataka

  • Konfigurator proizvoda tj. konfigurator korpusa/DYNAPLAN kao praktična dopuna pri projektovanju nameštaja sa Blumovim okovima

Pogodnosti za proizvođače softvera

  • Podrška u uređivanju interfejsa - pomaže preko standardizovanih formata podataka i obimne dokumentacije

  • Uvek aktuelni Blumovi podaci

  • Dodatni argument sa vaš CAD/CAM softver

CAD/CAM interfejs u DYNAPLAN

Sa softverom za planiranje korpusa DYNAPLAN brzo i lako ćete pronaći odgovarajuće Blumove okove za vaš nameštaj.
Pomoću CAD/CAM interfejsa razmenjujete projektne podate između DYNAPLAN-a i vašeg softvera za projektovanje.

 Saznajte više o DYNAPLAN-u

Sadržaj i funkcije na prvi pogled

Softverski partner

Naši softver partneri imaju podatke o Blumovim okovima ili su oni direktno integrisani na njihovom CAD/CAM softveru ili dozvoljavaju preuzimanje podataka.

BXF eksportovanje

Pritiskom na dugme mogu da se eksportuju podaci o korpusima i okovima iz konfiguratora proizvoda tj. konfiguratora korpusa /DYNAPLAN u dotični CAD program.

Preuzimanje podataka o korpusima i okovima

Kompletno projektovanje korpusa, uključujući podatke o okovima i pozicije otvora može direktno dalje da se importuje i obrađuje u vašem CAD programu.

Kako funkcioniše CAD/CAM interfejs?

DYNAPLAN interfejs Softver partner ARDIS

U ovom filmu su prikazane sekvence u primeni DYNAPLAN interfejsa o softverskom partneru ARDIS.

DYNAPLAN interfejs Softverski partner AutoCAD

U ovom filmu su prikazane sekvence u primeni DYNAPLAN interfejsa o softverskom partneru AutoCAD.

DYNAPLAN interfejs Softverski partner Bazissoft

U ovom filmu su prikazane sekvence u primeni DYNAPLAN interfejsa o softverskom partneru Bazissoft

DYNAPLAN interfejs Softverski partner Bricsys

U ovom filmu su prikazane sekvence u primeni DYNAPLAN interfejsa o softverskom partneru Bricsys

DYNAPLAN interfejs Softverski partner cabinet vision

U ovom filmu su prikazane sekvence u primeni DYNAPLAN interfejsa o softverskom partneru cabinet vision.

DYNAPLAN interfejs Softverski partner CAD+T

U ovom filmu su prikazane sekvence u primeni DYNAPLAN interfejsa o softverskom partneru CAD+T

DYNAPLAN interfejs Softverski partner cadwork

U ovom filmu su prikazane sekvence u primeni DYNAPLAN interfejsa o softverskom partneru cadwork

DYNAPLAN interfejs Softverski partner Ecru (PRO100)

U ovom filmu su prikazane sekvence u primeni DYNAPLAN interfejsa o softverskom partneru Ecru (PRO100)

DYNAPLAN interfejs Softverski partner Horatec

U ovom filmu su prikazane sekvence u primeni DYNAPLAN interfejsa o softverskom partneru Horatec

DYNAPLAN interfejs Softverski partner ISB

U ovom filmu su prikazane sekvence u primeni DYNAPLAN interfejsa o softverskom partneru IBS

DYNAPLAN interfejs Softverski partner Imos

U ovom filmu su prikazane sekvence u primeni DYNAPLAN interfejsa o softverskom partneru Imos

DYNAPLAN interfejs Softverski partner PaletteCAD

U ovom filmu su prikazane sekvence u primeni DYNAPLAN interfejsa o softverskom partneru PaletteCAD

DYNAPLAN interfejs: Softverski partner SketchUp

U ovom filmu su prikazane sekvence u primeni DYNAPLAN interfejsa o softverskom partneru SketchUp.

DYNAPLAN interfejs Softverski partner SolidWorks

U ovom filmu su prikazane sekvence u primeni DYNAPLAN interfejsa o softverskom partneru SolidWorks

DYNAPLAN interfejs Softverski partner TopSolid

U ovom filmu su prikazane sekvence u primeni DYNAPLAN interfejsa o softverskom partneru TopSolid

DYNAPLAN interfejs Softverski partner Truncad

U ovom filmu su prikazane sekvence u primeni DYNAPLAN interfejsa o softverskom partneru Truncad

DYNAPLAN interfejs Softverski partner Vectorworks

U ovom filmu su prikazane sekvence u primeni DYNAPLAN interfejsa o softverskom partneru Vectorworks

DYNAPLAN interfejsa o softverskom partneru HOMAG

U ovom filmu su prikazane sekvence u primeni DYNAPLAN interfejsa o softverskom partneru HOMAG

Gde mogu da dobijem interfejs softver?

CAD-CAM interfejs funkcioniše u svakom partnerskom softveru drugačije.
Moguće varijante interfejsa:

  • Interfejs je već integrisan u vaš CAD/CAM softver. Za pitanja o funkcijama molimo vas da kontaktirate vašu ličnu kontakt osobu kod proizvođača softvera.

  • Za interfejs je potrebna instalacija dodatnog softvera pored vašeg postojećeg CAD/CAM softvera. Dobijate podatke za instalaciju od vaše lične kontakt osobe kod proizvođača softvera.

  • Korisnici AutoCAD i SolidWorks mogu posle instalacije DYNAPLAN da preuzmu interfejs direktno iz odeljka za ažuriranje DYNAPLAN-a (izuzev AutoCAD LT i studentske verzije)

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi ove usluge, molimo kontaktirajte svoju osobu za kontakt ili koristite sledeći kontakt formular.Asia
Europe
Oceania

Podeli ovu stranu


VAB0528_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V2