VAB0528_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V2

Interfejs za softverske partnere

Podaci za korpuse i okove za vaš CAD/CAM softver

Da bi olakšali planiranje i konstrukciju nameštaja sa Blumovim proizvodima blisko sarađujemo sa našim CAD/CAM softverskim partnerima. Za softvere, koji nemaju integrisane Blumove CAD/CAM podatke, nudimo mogućnost da se uredi intefejs za konfigurator proizvoda tj. konfigurator korpusa/DYNAPLAN. Na taj način mogu optimalno da se koriste prednosti oba programa.

Pogodnosti za stolare

  • Smanjenje grešaka zahvaljujući preuzimanju rešenja za okove proverenog na koliziju uključujući liste delova, podatke o okovima i drvene delove

  • Projektovanje sa uštedom vremena bez uobičajenog importovanja i pozicioniranja pojedinačnih CAD podataka

  • Konfigurator proizvoda tj. konfigurator korpusa/DYNAPLAN kao praktična dopuna pri projektovanju nameštaja sa Blumovim okovima

Pogodnosti za proizvođače softvera

  • Podrška u uređivanju interfejsa - pomaže preko standardizovanih formata podataka i obimne dokumentacije

  • Uvek aktuelni Blumovi podaci

  • Dodatni argument sa vaš CAD/CAM softver

CAD/CAM interfejs u DYNAPLAN

Sa softverom za planiranje korpusa DYNAPLAN brzo i lako ćete pronaći odgovarajuće Blumove okove za vaš nameštaj.
Pomoću CAD/CAM interfejsa razmenjujete projektne podate između DYNAPLAN-a i vašeg softvera za projektovanje.

 Saznajte više o DYNAPLAN-u

Sadržaj i funkcije na prvi pogled

Softverski partner

Naši softver partneri imaju podatke o Blumovim okovima ili su oni direktno integrisani na njihovom CAD/CAM softveru ili dozvoljavaju preuzimanje podataka.

BXF eksportovanje

Pritiskom na dugme mogu da se eksportuju podaci o korpusima i okovima iz konfiguratora proizvoda tj. konfiguratora korpusa /DYNAPLAN u dotični CAD program.

Preuzimanje podataka o korpusima i okovima

Kompletno projektovanje korpusa, uključujući podatke o okovima i pozicije otvora može direktno dalje da se importuje i obrađuje u vašem CAD programu.

Kako funkcioniše CAD/CAM interfejs?

Video o primeni portala E-SERVICES

Ovaj video o primeni prikazuje funkcionalnost obnovljenog portala E-SERVICES - oblast za prijavljivanje i registraciju, izmena ličnih podataka i osoba za kontakt.

Gde mogu da dobijem interfejs softver?

CAD-CAM interfejs funkcioniše u svakom partnerskom softveru drugačije.
Moguće varijante interfejsa:

  • Interfejs je već integrisan u vaš CAD/CAM softver. Za pitanja o funkcijama molimo vas da kontaktirate vašu ličnu kontakt osobu kod proizvođača softvera.

  • Za interfejs je potrebna instalacija dodatnog softvera pored vašeg postojećeg CAD/CAM softvera. Dobijate podatke za instalaciju od vaše lične kontakt osobe kod proizvođača softvera.

  • Korisnici AutoCAD i SolidWorks mogu posle instalacije DYNAPLAN da preuzmu interfejs direktno iz odeljka za ažuriranje DYNAPLAN-a (izuzev AutoCAD LT i studentske verzije)

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi ove usluge, molimo kontaktirajte svoju osobu za kontakt ili koristite sledeći kontakt formular.Asia
Europe
Oceania

Podeli ovu stranu


VAB0528_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#APR6I_#V2