TIP-ON za vrata

Komfor pri otvaranju sa integrisanim podešavanjem zazora vrata

Sa TIP-On, Blumovom mehaničkom pomoći pri otvaranju, frontovi bez ručki se otvaraju kao sami od sebe - kratkim dodirom. Za zatvaranje je dovoljno da se front lagano pritisne. Za optimalni komfor pri kretanju vrata TIP-ON se kombinuje sa priznatom šarkom CLIP top bez opruge.

Podešavanje po dubini bez alata

Podešavanje (+4/–1 mm) je integrisano u TIP-ON jedinicu, a time moguće i kod varijante sa bušenjem. Oznaka na glavi izbacivača služi kao pomoć za orijentaciju. Dubina se podešava jednostavnim okretanjem na levo ili desno.

Prošireni program

Sveobuhvatni program boja i adapterskih ploča nudi uvek odgovarajuću jedinicu TIP-ON za vrata i AVENTOS frontove koji se preklapaju nagore. U zavisnosti od namene, TIP-ON može da se koristi kao kratka ili dugačka verzija, za bušenje ili da se upotrebi adapterska ploča koja se pričvršćuje zavrtnjima.

Harmonična integracija

TIP-ON može optimalno da se uskladi na korpusnu šinu. Sa četiri varijante boje, svileno belom, platinasto sivom, ugljeno crnom i nikl lakiranom, TIP-ON otvara veliki prostor za oblikovanje i može se skladno integrisati u nameštaj.

Mnogostruke mogućnosti primene

TIP-ON za vrata

Sveobuhvatni program uvek ima odgovarajuću TIP-ON jedinicu. Ovde je neprimetna varijanta za postavljanje u korpus bušenjem.

TIP-ON za vrata

Zahvaljujući pričvršćivanju adapterske ploče zavrtnjima, ova pomoć pri otvaranju može da se postavi bez dodatne obrade korpusa.

TIP-ON za vrata – dosledno

Sa odgovarajućom varijantom boje TIP-ON može da prilagodi dekor unutrašnjeg nameštaja – za doslednu sliku boje.

TIP-ON za vrata – naglašeno

Za korpuse u drvenim varijantama može da se postavi jasan akcenat pomoću različitih kombinacija boja. Na taj način se dobijaju brojne mogućnosti za dizajniranje.

TIP-ON za vrata - integrisano

Korpus, izvlačenje unutrašnjeg dela, TIP-ON – sve međusobno usklađeno po boji. Uz odgovarajuću varijantu boje TIP-ON može skladno da se integriše u bilo koji nameštaj.

Možda vas takođe interesuje

CLIP top

Dokazano rešenje sa CLIP

AVENTOS

Raznoliko kretanje preklopnih frontova

Blum za nameštaj bez ručki

4 tehnologije kretanja otvaraju beskrajne mogućnosti

CLIP top

Dokazano rešenje sa CLIP

AVENTOS

Raznoliko kretanje preklopnih frontova

Blum za nameštaj bez ručki

4 tehnologije kretanja otvaraju beskrajne mogućnosti