Izjava o zaštiti podataka

Stanje 18.09.2023.

Zaštita i bezbednost vaših ličnih podataka je veoma važna za nas. Svrha informacija sadržanih u ovoj Izjavi o zaštiti podataka je da vam pruže uvid u to kako i u koje svrhe se podaci sakupljeni u toku korišćenja našeg veb sajta koriste s naše strane. Zalažemo se za zaštitu podataka i za poštovanje propisa koji se odnose na zakone o zaštiti podataka (Zakon o zaštiti podataka - DSG, Osnovni propis o zaštiti podataka, TKG). Više informacija o našoj kompaniji možete pronaći u impresumu.

Korišćenjem našeg veb sajta, slažete se sa sledećim pravilima naše izjave o zaštiti podataka:

 

A. Lični podaci

Lični podaci su oni podaci koji omogućavaju da budete identifikovani. Oni uključuju npr. ime i prezime, e-mail adresu, adresu, broj telefona. Lični podaci će biti samo sakupljeni i obrađeni s naše strane u sledećim aplikacijama i samo ako ste vi sa tim izričito saglasni i ako ih unesete sami i direktno zbog korišćenja naših usluga:

Primene Svrha obrade podataka
Kontakt formular za štampu Slanje saopštenja za štampu i informacionog materijala
Pretplata na naš Newsletter (Blum-NEWS) ili dobijanje saopštenja za štampu Slanje informacionog materijala o našim proizvodima, uslugama i firmama
Formular za kontakt za poručivanje kataloga Slanje informacionog materijala
Formular za kontakt za poručivanje magazina Slanje informacionog materijala

U tom slučaju bićete obavešteni o vrsti prikupljenih podataka i svrsi obrade pre slanja podataka i pozvani da dostavite odgovarajuću saglasnost, koja se može opozvati u svakom trenutku.

Lični podaci prikupljeni na našoj veb stranici biće poslati našim povezanim preduzećima i distributivnim partnerima samo ako je to neophodno u svrhu obrade podataka i ako ste za to dali svoju saglasnost.

 

B. Drugi podaci

Osim onih koji su navedeni u tački A. ne postoje drugi lični podaci koji se prikupljaju s naše strane. U cilju bolje upotrebljivosti i performansi naših usluga prikupljaju se samo opšte informacije o vašem mobilnom uređaju; kao što su rezolucija ekrana i verzije operativnog sistema i pregledača. Cookies i Social Plugins koje koristimo su u Cookie Policy detaljnije opisani.

 

C. Informacije o sigurnosti podataka

Mi smo osigurali naš sajt i druge sisteme pomoću tehničkih i organizacionih mera protiv gubitka, uništenja, pristupa, modifikacije ili distribucije sačuvanih podataka od strane neovlašćenih lica. Uprkos redovnih kontrola, potpuna zaštita od svih opasnosti nije moguća.

 

D. Veze prema drugim dobavljačima

Naše veb sajt sadrže dodatne informacije od drugih dobavljača. Povezani sadržaji su kreirani od strane trećih lica i mi nemamo nikakav uticaj na njih. Naša odgovornost za povezani sadržaj je isključena. Izjava o zaštiti podataka se ne može primeniti na povezane veb sajtove i platforme.

 

E. Obaveštenja, ispravke, brisanje

Ako vam nije jasno koji od vaših ličnih podataka će biti obrađeni, možete zahtevati da vam dostavimo odgovarajuću potvrdu o tome, da ispravite bilo koju netačnost ili da izbrišete vaše lične podatke. Konačno, u zavisnosti od okolnosti, imate pravo da ograničite obradu i prenos podataka (prenosivost podataka). Odgovarajuća pitanja molimo pošaljite na .

 

F. Pitanja, sugestije, komentari

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja u vezi sa ovom izjavom o zaštiti podataka, ili želite da nam dostavite predloge ili komentare, kontaktirajte nas na .

 

G. Promene u izjavi o zaštiti podataka

Ako je naša izjava o zaštiti podataka promenjena, objavljena je trenutna verzija sa ažuriranim datumom objavljivanja u ovom trenutku.