IMG1146_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AMC_#V1

Kvalitet proizvoda

Pod kvalitetom proizvoda podrazumevamo više od dizajna i funkcije. Naši okovi dozvoljavaju raznovrsno postavljanje, tačnu obradu i preciznu montažu.

Istraživanje potreba

Blumovi proizvodi čine rukovanje nameštajem komfornijim i svakodnevnicu lakšom. Dok posmatramo korišćenje kuhinja širom sveta, mi analiziramo tipične aktivnosti kako bismo ih optimizovali. Naši proizvodi zaista treba da budu iskorišćeni i da zadovolje potrebe korisnika nameštaja dugi niz godina.

 Više o istraživanju potreba

Svaki korisnik kuhinje pređe za 20 godina više od 1.500 kilometara.

Praćenje trendova

Da bismo danas u svoj program uključili nameštaj sutrašnjice, obavljamo intenzivna istraživanja trendova. Posmatramo kako se menja moderni svet stanovanja, koji trendovi u nameštaju dolaze i odlaze – a koji ostaju. Sa našim okovima, podržavamo vas u proizvodnji modernog nameštaja visokog kvaliteta.

Podsticaji od kupaca

Okov je dobar samo onoliko koliko se može prodati, obraditi i postaviti. U razvoju proizvoda uvek se orijentišemo na lanac stvaranja vrednosti naših kupaca. Naša najbolja investicija je saradnja sa industrijom i zanatstvom kako bismo osigurali kvalitet naših proizvoda.

Prototipovi

Već u ranoj fazi razvoja, naše ideje o proizvodima dokazuju njihovu praktičnu prikladnost. Ne oslanjamo se samo na kompjuterske simulacije. Koristimo naše proizvode kao prototipove u laboratorijskim kuhinjama, dozvoljavamo volonterima da kuvaju na ovaj način – ili kuvaju za sebe. Ovim saznanjima, optimizujemo naše koncepte proizvoda.

Ukupno se fioke, elementi na izvlačenje, vrata ili frontovi otvore i zatvore u jednoj kuhinji preko 80 puta dnevno.

Blum ima više od 2.100 patenata širom sveta.

Izrada elemenata

Naš okov postaje sve manji i manji, ali nudi sve više i više mogućnosti. Tako postoji CLIP top BLUMOTION šarka koja se sastoji od skoro 58 komponenti koje savršeno funkcionišu zajedno. Kako od svakog stotog dela milimetra zavisi ovo inženjersko dostignuće, razvijamo precizne dimenzione specifikacije i smernice za kvalitet materijala za svaku komponentu. Već u toku proizvodnje proveravamo njihovu usklađenost.

Mašine i postrojenja

Naš cilj u upravljanju kvalitetom je da proizvodimo kvalitet, a ne samo da ga kasnije kontrolišemo. Tako mašine i postrojenja na svim proizvodnim lokacijama zadovoljavaju naše visoke standarde kvaliteta a mnoge od njih sami razvijamo. Sa jedinstvenim kriterijumima ispitivanja i automatizovanim stanicama za ispitivanje, sami proizvodimo i najsitnije komponente u velikim količinama i uz stalno visok kvalitet.

Kontrola kvaliteta

Za kontrolu kvaliteta u proizvodnji koristimo stotine stanica, odn. mernih uređaja posebno prilagođenih našim proizvodima. Mnoge od njih konstruišemo sami i zajedno sa proizvođačima razvijamo srž tehnologija. Na primer, Blum koristi skoro 26.000 različitih sredstava za ispitivanje širom sveta – od jednostavnih kljunastih merila (nonijusa) do kompjuterske tomografije.

U Blumu se širom sveta koristi više od 26.000 sredstava za ispitivanje i merenje.

Eksterne institucije za ispitivanje 

Naši proizvodi su u skladu sa međunarodnim standardima i smernicama. Zbog toga zajedno radimo sa eksternim institucijama za ispitivanje. Međutim, uspevamo da zadovoljimo naše vlastite, često kvalitetnije standarde, jer naši zaposleni teže vrhunskom kvalitetu. Svi daju svoj lični doprinos – od prve ideje do gotovog proizvoda.

200.000 pokreta otvaranja i zatvaranja pri testiranju šarki.

Testovi kretanja i opterećenja

Iz našeg istraživanja znamo koliko čvrst može biti svakodnevni nameštaj. Blumove šarke, preklopni frontovi, kao i sistemi kutija i vođica su uverljivi čak i pod velikim opterećenjem zahvaljujući visokoj funkcionalnosti. To dokazuje, ovladavanje našim rigoroznim testovima kretanja i opterećenja. Samo ono što smo intenzivno testirali stavljamo na tržište – i pred naše kupce i partnere u izradi nameštaja širom sveta.

Ispitivanje korozije

Još jedna karakteristika Blumovih proizvoda: kvalitet površine pojedinačnih komponenti. Za testiranje dugotrajnosti naših okova koristimo izlažemo ih uticaju toplote, vode i soli. Tako simuliramo 20 godina neprekidne upotrebe – za samo nekoliko sati. Ako su iscrpljeni svi potencijali za poboljšanje u laboratoriji, okov je spreman za upotrebu u nameštaju.

Interni standardi ispitivanja i testiranja

Ispitivanje materijala

Bilo da se radi o plastici ili čeliku, pomoću različitih postupaka testiranja proveravamo kvalitet materijala pojedinih komponenti kao i gotovih proizvoda. Posebnim uređajima za ispitivanje, pored starenja i zamora materijala mogu se simulirati različiti klimatski uslovi. Konačno, naši okovi su – u zavisnosti od tržišta – izloženi mnogo godina.

Prepoznajte originalne Blumove proizvode

Kretanje nije samo kretanje – kvalitet je u detaljima. Zbog toga su Blumovi okovi konstruisani tako da u svakodnevnoj upotrebi oduševljavaju svojom funkcionalnošću i dogotrajnošću. Zbog toga vodite računa o originalu. Ovde ćemo vam pokazati kako da to uradite.

 Više o prepoznavanju svojstava

ISO sertifikacije

Mi u Blumu sarađujemo sa renomiranim nezavisnim institucijama i organizacijama za testiranje. Želimo da ispunimo eksterne standarde i zahteve u istoj meri kao i naše, više specifikacije. Blumovo upravljanje kvalitetom je sertifikovano prema ISO 9001.

 Svi sertifikati na prvi pogled

AEO sertifikacija

Blum je pouzdan partner kada su u pitanju carinski propisi. Sa zadovoljstvom ćemo preuzeti poslove carinjenja u ime naših kupaca i snabdevača. U cilju ubrzanja i olakšanja poslovnih i logističkih procesa, sertifikovani smo kao "Authorised Economic Operator" (AEO-F), priznat od strane Evropske komisije.Asia
Europe
Oceania

Podeli ovu stranu


IMG1146_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AMC_#V1