Blum_ME41157687

Gradnja i korišćenje na lokacijama

Da bi utrošak prostora na našim lokacijama bio što manji i da bismo efikasno koristili raspoloživi prostor, gradimo na način koji štedi prostor i oslanja se na obnovljive izvore energije u interesu održivosti. Usklađujemo izvedbe zgrada, proizvodne procese i logističke i skladišne koncepte kako bi, na primer, regeneracija toplote bila što efikasnija ili transportni putevi bili što kraći.

Višespratna gradnja

Zemljište je ograničeno dobro. U Vorarlbergu, smeštenim između Bodenskog jezera i Alpa, gde je Julijus Blum osnovao našu kompaniju pre više od 70 godina, prostor je dragocen resurs. Da bi utrošak prostora bio što manji i da bismo efikasno iskoristili raspoloživi prostor, oslanjamo se na višespratni način gradnje kod naših pogona. Pored uštede prostora, postižemo još dva pozitivna ekološka efekta: prvo, dobijamo veoma energetski efikasne zgrade. Relativno manje spoljne površine odaju manje toplote, a tokovi energije u zgradi su kraći i efikasniji. Primer za to je proširenje fabrike 4 u Bregencu. Glavna površina novog dela zgrade ima do 5 spratova i pomoćne površine do 9 – uključujući i podzemni parking. Na skoro 14 000 m² izgrađenog zemljišta, što je oko 2 fudbalska terena, izvodimo preko 49 000 m² korisnog prostora, što odgovara 7 fudbalskih terena, zahvaljujući našoj višespratnoj gradnji. Čak i ako to znači dodatni rad na planiranju, građevinskim radovima i investicijama, uvereni smo da će se višespratna gradnja dugoročno isplatiti.

Obnovljiva energija u svakodnevnom radu

U našim svakodnevnim aktivnostima širom sveta koristimo obnovljive oblike energije – od snabdevanja energijom preko tehnike zgrada do proizvodnje. Dve fabrike u Höchst-u opremljene su fotonaponskim sistemima, a takav ekološki prihvatljiv izvor energije se koristi i u fabrici u Bregencu. Oni proizvode električnu energiju iz sunčeve svetlosti u toku pretvaranja solarne energije u toplotu – koja se koristi u fabrici Blum u Gaißau-u. U Vorarlbergu je instalirano ukupno 1.873 m² solarnih panela koji generišu 306.832 kWh godišnje, što odgovara potrošnji 76 jednoporodičnih domaćinstava godišnje.

Blum_ME41157687