Sistem za praćenje naloga

Unos porudžbine za direktne kupce

Sa sistemom za praćenje naloga nudimo vam korisnu online aplikaciju, u kojoj možete unositi naloge, direktno ih slati Blumu i pratiti status od samog početka.

Rado ćemo vam našu pomoć oko naloga kreiranih preko elektronske razmene podataka (EDI) - sa standardizovanim interfejsima, npr. za naloge i račune ili brzu razmenu informacija o stanju i potrebama.

Sada pristupite ...
Prednosti za naše direktne kupce

  • Transparentan pregled podataka o nalozima – od ulaza porudžbine do isporuke
  • Zaštićen pristup važnim dokumentima kao što su dokumenti naloga i računi, transportna ili carinska dokumentacija
  • Obimna statistika o svim nalozima
  • Samostalno pozivanje aktuelnih matičnih podataka uključujući sve logističke dimenzije i mere
  • Linkovi ka eksternim partnerima i njihovog praćenja pošiljke, specijalno kod kurirskih službi i službi za brzu dostavu kao i pomorskog transporta

Sadržaj i funkcije na prvi pogled

1
3
Pregledno

Detalji o vašoj porudžbini, kao što su cene i uslovi kod Bluma, mogu da se prikažu u svako vreme, preuzmu i štampaju.

2
3
Transparentno

Statistika o isporuci daje vam precizne informacije o tome kada ste i koliku količinu nekog proizvoda poručili.

Na stranici sa detaljima pronaći ćete dodatne informacije o poručenom proizvodu.

3
3
Praktično

Ako imate pitanja u vezi sa porudžbinom, moguće je da preko aplikacije direktno stupite u kontakt sa vašom kontakt osobom u Blumu.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi ove usluge, molimo kontaktirajte svoju osobu za kontakt ili koristite sledeći kontakt formular.

Možda vas takođe interesuje

Logistika i transportna podrška

Logistička rešenja po meri

Baza podataka proizvoda

Tehničke karakteristike proizvoda

Kontakt formular

Rado ćemo odgovoriti na vaša pitanja

Logistika i transportna podrška

Logistička rešenja po meri

Baza podataka proizvoda

Tehničke karakteristike proizvoda

Kontakt formular

Rado ćemo odgovoriti na vaša pitanja