AVENTOS HK-S

Idealno za male frontove u visokim ormanima i gornjim elementima

Sa okovima za frontove koji se preklapaju nagore može optimalno da se iskoristi prostor za skladištenje, npr. iznad frižidera ili ormana za zalihe. Pri tome se kompaktni opružni mehanizam harmonično uklapa u male korpuse i oduševljava svojim komforom pri montaži i korišćenju.

Dimenzije korpusa

Za korpuse visine do maks. 600 mm i širine do 1.800 mm (u zavisnosti od faktora snage).

Kompaktni program

Samo 3 tipa opružnih mehanizama za sve oblasti primene. Pri tome se opružni mehanizam i pričvršćivanje fronta upotrebljavaju simetrično.

Dizajn fronta

Za frontove od drveta ili široke i uske aluminijumske frontove.

Graničnik ugla otvaranja

Sa graničnicima ugla otvaranja od 100° ili 75° potreban prostor je smanjen.

Tehnologije kretanja

BLUMOTION se brine za lako i tiho zatvaranje. Sa TIP-ON preklopni frontovi bez ručke mogu mehanički da se otvore.

Primeri za primenu

Male konstrukcije

Mali front koji se preklapa nagore AVENTOS HK-S uklapa se harmonično u manje korpuse.

Optimalna dostupnost

AVENTOS HK-S garantuje optimalni pristup svim smeštenim stvarima jer se front kreće izvan zone domašaja.

Mnogo slobode pri dizajniranju

AVENTOS HK-S nudi obilje slobode pri dizajniranju. Široki kao i uski aluminijumski okviri mogu se lako implementirati. Takođe je moguća lajsna u obliku venca ili grede.

 

TIP-ON za AVENTOS HK-S

Zahvaljujući mehaničkoj pomoći pri otvaranju TIP-ON preklopni frontovi bez ručki se takođe lako otvaraju.

AVENTOS HK-S se zaustavlja u svakom položaju

Ako je opružni mehanizam tačno podešen prema težini fronta, ostaje mali preklop u svakom željenom položaju.

Blum_KLA0596_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AL_#V1