Blum_Korpuskonfigurator_ME168496

Konfigurator korpusa

Podrška od planiranja do proizvodnje

Naš provereni softver za planiranje DYNAPLAN je dobio modernog naslednika: konfigurator korpusa firme Blum. Planirajte sve korpuse u svom veb pregledaču – besplatno, bez instalacije i uvek ažurno.

Konfigurišite Blumove okove proverene na koliziju sa samo nekoliko klikova, a zatim ih naručite direktno iz online prodavnice izabranih trgovaca. Opsežni rezultati planiranja optimalno vas podržavaju u toku proizvodnog procesa.

Prednosti za stolare bez i sa CAD softvera:

  • Koristite besplatnu online podršku za 3D konstrukciju korpusa – bez instalacije i bez ručnih ažuriranja

  • Planirajte i sačuvajte korpuse, uključujući okove proverene na koliziju

  • Konstruišite potpuno digitalno i uštedite dragoceno vreme

  • Prenesite projekte na svoj CAD softver i nastavite tamo sa planiranjem

  • Kreirajte liste delova i krojne liste, proizvodne crteže, CAD/CAM i BXF* datoteke sa samo nekoliko klikova – digitalno ili analogno za štampanje

  • Pomoću BXF* prenesite rezultate planiranja na MINIPRESS sa EASYSTICK

*BXF sadrži ne samo informacije o okovima, već i informacije o izradi delova od drveta
kao npr. krojne liste i pozicije bušenja.

BXF je kompatibilan sa sve većim brojem partnerskih softvera i može se lako preneti na mašine za bušenje i postavljanje okova pomoću EASYSTICK-a.

  Konfigurator korpusa DYNAPLAN
Opšte funkcije
Besplatno
3D vizuelizacija
Online primena
bez instalacije
Aktuelna ažuriranja
(proizvodi, funkcije, itd.)
Prenos na EASYSTICK
moguć pomoću BXF formata
Uobičajeni izlazni
2D/3D formati
Proizvodni opseg
Sistemi preklopnih frontova aktuelno poslednje ažuriranje
06/19
Sistemi kutija aktuelno poslednje ažuriranje
06/19
Sistemi šarki aktuelno poslednje ažuriranje
06/19
Sistemi vođica aktuelno poslednje ažuriranje
06/19
Tehnologija kretanja
BLUMOTION
TIP-ON
TIP-ON BLUMOTION
SERVO-DRIVE za sisteme preklopnih frontova
SERVO-DRIVE za element na izvlačenje
Specijalna rešenja za tipove korpusa
Rešenje za ugaoni orman
(u obradi)
Ugaoni korpus
(u obradi)
Zakošeni korpus
(u obradi)

Da li želite da planirate specijalne primene kao što su SERVO-DRIVE za elemente na izvlačenje, ugaone šarke ili SPACE CORNER proverene na koliziju? U tu svrhu do daljeg možete koristiti naš provereni softver za planiranje DYNAPLAN .

Pojedinačne standardne vrednosti

Sada planirajte još brže. Sačuvajte često korišćene dimenzije korpusa kao standardne vrednosti.

Planiranje frontova

Jednodelni ili podeljeni frontovi u različitim materijalima – sve je moguće. Konfigurator korpusa takođe izračunava težinu fronta.

Unutrašnja konstrukcija

Središnje horizontalne pregrade i horizontalne pregrade, središnje vertikalne pregrade i serije rupa mogu se lako isplanirati korišćenjem funkcije Drag & Drop (povuci i spusti) u konfiguratoru korpusa.

Izbor okova

Integrišite Blumove okove u vaš korpus bez grešaka. Zatim listu delova možete preneti izabranim prodavcima sa samo nekoliko klikova.

Rezultat planiranja

Obimni rezultati planiranja vas podržavaju u vašem radnom procesu: kao CAD i CAM podaci, krojne liste, sa preciznim pozicijama bušenja i još mnogo toga.

Da li želite da pređete sa DYNAPLAN-a na konfigurator korpusa? Jednostavno pokrenite konfigurator korpusa na portalu E-​SERVICES. U slučaju pitanja kontaktirajte svoju ličnu osobu za kontakt kod Bluma.Asia
Europe
Oceania

Podeli ovu stranu


Blum_Korpuskonfigurator_ME168496