Blum_Korpuskonfigurator_ME168496

Konfigurator korpusa

Podrška od planiranja do proizvodnje

Planirajte sve korpuse u svom veb pregledaču – besplatno, bez instalacije i uvek ažurno.

Konfigurišite Blumove okove proverene na koliziju sa samo nekoliko klikova, a zatim ih naručite direktno iz online prodavnice izabranih trgovaca. Opsežni rezultati planiranja optimalno vas podržavaju u toku proizvodnog procesa.

Prednosti za stolare bez i sa CAD softvera:

  • Koristite besplatnu online podršku za 3D konstrukciju korpusa – bez instalacije i bez ručnih ažuriranja

  • Planirajte i sačuvajte korpuse, uključujući okove proverene na koliziju

  • Konstruišite potpuno digitalno i uštedite dragoceno vreme

  • Prenesite projekte na svoj CAD softver i nastavite tamo sa planiranjem

  • Kreirajte liste delova i krojne liste, proizvodne crteže, CAD/CAM i BXF* datoteke sa samo nekoliko klikova – digitalno ili analogno za štampanje

  • Pomoću BXF* prenesite rezultate planiranja na MINIPRESS sa EASYSTICK

*BXF sadrži ne samo informacije o okovima, već i informacije o izradi delova od drveta
kao npr. krojne liste i pozicije bušenja.

BXF je kompatibilan sa sve većim brojem partnerskih softvera i može se lako preneti na mašine za bušenje i postavljanje okova pomoću EASYSTICK-a.

Nove funkcije

SPACE STEP

Učinite postolje funkcionalnim. Sa SPACE STEP-om možete ne samo da planirate više ormare, već i da stvorite novi prostor za odlaganje u postolju. A sada takođe i u konfiguratoru korpusa.

Deljenje zadnje strane

Planirate otvoreni odeljak bez zadnje strane, npr. za elektronske uređaje? U unutrašnjoj konstrukciji izaberite element koji je već planiran i aktivirajte funkciju "Deljenje zadnje strane". Zatim kliknite na zadnju stranu koja vam više nije potrebna i aktivirajte "Nema zadnje strane".

Planirajte više vertikalnih pregrada

Da li planirate nameštaj sa dve, tri ili više vertikalnih pregrada? Sada prevucite u korpus onoliko vertikalnih pregrada koliko vam je potrebno. Broj vertikalnih pregrada je neograničen.

Deljenje širine i visine fronta

Sa samo nekoliko klikova, frontovi se mogu podeliti po visini, a sada takođe i po širini. Da li želite da planirate frontove iste veličine, frontove u rasteru ili sa fiksnim vrednostima? U roku od nekoliko sekundi želja postaje realnost.

Fleksibilno planiranje frontova

Da li želite da fleksibilno planirate frontove? Prevucite horizontalne i vertikalne fuge na front i dobićete maksimalnu fleksibilnost za veću individualnost. Izaberite front i promenite ga u otvoreni odeljak samo jednim klikom.

Pojedinačne standardne vrednosti

Sada planirajte još brže. Sačuvajte često korišćene dimenzije korpusa kao standardne vrednosti.

Planiranje frontova

Jednodelni ili podeljeni frontovi u različitim materijalima – sve je moguće. Konfigurator korpusa takođe izračunava težinu fronta.

Unutrašnja konstrukcija

Središnje horizontalne pregrade i horizontalne pregrade, središnje vertikalne pregrade i serije rupa mogu se lako isplanirati korišćenjem funkcije Drag & Drop (povuci i spusti) u konfiguratoru korpusa.

Izbor okova

Integrišite Blumove okove u vaš korpus bez grešaka. Zatim listu delova možete preneti izabranim prodavcima sa samo nekoliko klikova.

Rezultat planiranja

Obimni rezultati planiranja vas podržavaju u vašem radnom procesu: kao CAD i CAM podaci, krojne liste, sa preciznim pozicijama bušenja i još mnogo toga.

U slučaju pitanja kontaktirajte svoju ličnu osobu za kontakt kod Bluma.

Blum_Korpuskonfigurator_ME168496