Selektor pomoćnih elemenata za ugradnju

Pomoćni elementi za montažu za svaku primenu

Za svaki naš proizvod postoji odgovarajući pomoćni element za obradu. Pomoću selektora možete brzo saznati koji je najbolji za vas i koji vam pruža optimalnu podršku u preciznoj obradi i montaži naših proizvoda.

Pomoćni elementi za montažu za svaku primenu

Izaberite grupu proizvoda
45 Rezultati pretrage
Univerzalni šablon za bušenje
Za označavanje ili zabušivanje položaja za pričvršćivanje za preklopne frontove, sisteme kutija i sisteme vođica
Šablon za bušenje za distancioni odbojnik
Za bušenje otvora odbojnika na odvojenim ili montiranim frontovima, kao i korpusima
Šablon za označavanje CABLOXX kutije sa mehanizmom za zaključavanje
Za označavanje položaja po visini za CABLOXX kutiju sa mehanizmom za zaključavanje
Udarni označivač montažne ploče
Za nabijanje montažne ploče
Šablon za bušenje za MOVENTO /TANDEM
Za zabušivanje položaja za pričvršćivanje za kuku i MOVENTO i TANDEM spojnicu
Šablon za pozicioniranje pričvrsnih ploča
Za određivanje položaja TIP-ON pričvrsne ploče sa zavrtanjem
Multitalenat
MINIPRESS P

Mašina za bušenje i postavljanje za Blum okove, vertikalno bušenje, sa EASYSTICK naknadnom ugradnjom

Otvori u katalogu
BOXFIX plus

Pneumatski montažni uređaj sa opcionom tehnologijom zakivanja za montažu fioka i elemenata sa frontalnim izvlačenjem

Univerzalni pojedinačni šablon
Šablon za zabušivanje položaja za pričvršćivanje korpusnih šina, opružnog mehanizma, montažnih i adapterskih ploča
Šablon za bušenje za TANDEM tehniku kačenja
Za zabušivanje položaja za pričvršćivanje umetnih krilaca i osigurača od podizanja
BOXFIX E-M

Uređaj za montiranje fioka i elemenata sa frontalnim izvlačenjem

Uređaj za falcovanje donje stranice
Šablon za bušenje za SERVO-DRIVE prekidač
Jednostavni ručni uređaj za precizno bušenje prihvatnih otvora za SERVO-DRIVE prekidač
Šablon za razrez fronta za TIP-ON BLUMOTION LEGRABOX/MOVENTO
Za nameštanje i precizno podešavanje razreza fronta
Šablon za kirmerisanje za AVENTOS HS top | HL top | HK top pričvršćivanje fronta
Za označavanje položaja za pričvršćivanje za AVENTOS okove za front
Šablon za bušenje za okove za podešavanje frontova
Za bušenje položaja za pričvršćivanje za okove za podešavanje frontova na četvorostranoj drvenoj fioci
Udarni označivač šarke
Za nabijanje svih CLIP top BLUMOTION, CLIP top, CLIP i MODUL šarki sa utisnim loncem
MINIFIX
Šablon za direktno ili ugaono zavrtanje METABOX korpusnih šina
ECODRILL
Jednostavni ručni uređaj za precizno bušenje rasporeda otvora za Blumove šarke
Šablon za bušenje za montažnu ploču
Za bušenje položaja za pričvršćivanje za unakrsne montažne ploče i ukrštajuće adapterske ploče
Multitalenat
MINIPRESS top

Mašina za bušenje i postavljanje za Blum okove, vertikalno i horizontalno bušenje, sa EASYSTICK naknadnom ugradnjom

Šablon za kirnerisanje za MERIVOBOX
Za označavanje položaja za pričvršćivanje okova za front
Šablon za bušenje za BLUMOTION
Za zabušivanje položaja za pričvršćivanje za BLUMOTION i TIP-ON kod vrata uključujući adaptersku i montažnu ploču
Šablon za bušenje za spojnicu korpusa
Za zabušivanje položaja za pričvršćivanje na čeonoj strani za spojnicu
Šablon za razrez fronta za TIP-ON BLUMOTION TANDEMBOX/MERIVOBOX
Za nameštanje i precizno podešavanje razreza fronta
Univerzalni šablon za obeležavanje
Za označavanje položaja za pričvršćivanje korpusni šina, opružnog mehanizma, montažnih i adapterskih ploča
Šablon za razrez fronta za LEGRABOX/MOVENTO
Za nameštanje i precizno podešavanje razreza fronta (2,5 mm) kod LEGRABOX i MOVENTO
BOXFIX E-L

Uređaj za montiranje fioka i elemenata sa frontalnim izvlačenjem

Kirner
Za označavanje položaja za pričvršćivanje okova za okove za podešavanje frontova za drvene fioke
Univerzalni šipkasti šablon
Šablon za zabušivanje položaja za pričvršćivanje korpusnih šina, opružnog mehanizma, montažnih i adapterskih ploča
Šablon za bušenje za šarke
Za zabušivanje položaja za pričvršćivanje šarki kao i montažnih i adapterskih ploča
Šablon za označavanje za TANDEMBOX i METABOX
Šablon za određivanje položaja za pričvršćivanje INSERTA ograde
Šablon proboja za TANDEMBOX/METABOX
Za označavanje položaja za pričvršćivanje okova za front
Šablon za bušenje za SERVO-DRIVE prihvatni element nosećeg profila
Za označavanje ili zabušivanje položaja za pričvršćivanje za SERVO-DRIVE prihvatni element nosećeg profila
Šablon za bušenje za BLUMOTION/TIP-ON
Za bušenje čeonih položaja za pričvršćivanje za BLUMOTION (sa strane ručki i sa stane šarki) i TIP-ON
Šablon za bušenje za LEGRABOX donja/zadnja strana
Za zabušivanje položaja za pričvršćivanje na dnu fioke i na drvenoj zadnjoj strani
Komplet za sečenje stakla
Rezni alat za skraćivanje uložnih elemenata od stakla za sisteme kutija
Šablon za bušenje za SPACE CORNER sa SYNCROMOTION
Za zabušivanje položaja za pričvršćivanje na dnu fioke
Šipkasti šablon za sisteme šarki
Za prenošenje mera položaja za pričvršćivanje šarki i montažnih ploča sa vrata na korpus i obrnuto
Ugaoni graničnik
Za zabušivanje položaja za pričvršćivanje montažnih i adapterskih ploča za BLUMOTION |TIP-ON kod vrata
Šipkasti šablon za CRISTALLO šarke za staklena vrata
Za određivanje položaja za lepljenje za CRISTALLO lonac šarke i CRISTALLO montažnu ploču kao i za njihovo fiksiranje
Šablon za CABLOXX
Za skraćivanje šipke za blokiranje, odstojnika i osovine za sinhronizaciju
Udarni označivač za sisteme izvlačenja
Za izbijanje okova za front sa tiplom za TANDEMBOX i METABOX
Šablon za kirnerisanje za LEGRABOX
Za označavanje položaja za pričvršćivanje okova za front
Ugaoni šablon za korpus
Za određivanje ugla korpusa i za određivanje odgovarajućeg rešenja šarki