Blum_IMG0704

Korišćenje resursa

Inovacije, standardi kvaliteta i poboljšanja su naše glavne maksime: ovo se ne odnosi samo na proizvode i proizvodne procese, već i na korišćenje resursa i zatvaranje ciklusa. Sagledavamo ceo životni ciklus od nabavke do najpotpunije moguće reciklaže. Razvojem naših proizvoda postavljamo osnovu za efikasno ophođenje sa sirovinama. U našim procesima obraćamo pažnju na efikasno korišćenje resursa i trudimo se da uticaj na životnu sredinu bude što manji.

Na nivou EU, od 2019. godine postoji „European Green Deal“ sa ciljem uspostavljanja cirkularne ekonomije. I mi radimo svoj deo posla i decenijama sprovodimo zatvorene cikluse sa raznim merama.

Električna energija iz hidroelektrana u svim pogonima u Vorarlbergu

Od 2018. svu električnu energiju za svih 8 pogona u Vorarlbergu nabavljamo isključivo iz austrijskih hidroelektrana. Kao kompanija, doneli smo svesnu odluku da koristimo ovaj oblik hidroenergije, jer je CO2 otisak po kWh ovde višestruko niži od naših prethodnih kupovina električne energije. Prebacivanje nam je omogućilo da smanjimo ukupni CO2 otisak naše kompanije za preko 40%: To odgovara 15.000 letova od Beča do Njujorka ili udaljenosti od 95.000.000 km sa automobilom srednje klase. Zbog toga smo rano doneli svesnu odluku da koristimo ovu vrstu strujnog snabdevanja.

Daljinska toplota za grejanje u Dornbirnu

Od početka 2020. godine dobijamo energiju za grejanje naših pogona 7 i 8 u Dornbirnu preko priključka za daljinsko grejanje iz neposredne blizine. Zahvaljujući izmenjivaču toplote, fosilna goriva nam više nisu potrebna, naprotiv: ako postoji višak toplote, ona se može uneti u mrežu i tako staviti na raspolaganje drugim potrošačima. Time uštedimo 160 tona CO2, što odgovara godišnjoj potrošnji više od 25 domaćinstava.

Regeneracija toplote u proizvodnji

Godinama se oslanjamo na regeneraciju toplote u našim ventilacionim sistemima, od kojih je 95% već opremljeno odgovarajućim sistemima. Takođe kontinuirano optimizujemo stepen iskorišćenja otpadne toplote iz proizvodnje komprimovanog vazduha. Na ovaj način štedimo preko 15.200 megavat sati energije. Ovo daje ukupnu uštedu od 2,26 miliona m³ prirodnog gasa, što odgovara potrošnji gasa za grejanje 1.614 jednoporodičnih kuća. Takođe predajemo dodatnih 430 MWh u mrežu daljinskog grejanja.

Zatvoreni ciklus cinka

Koristimo cink za proizvodnju rezervnih delova za naše proizvode. Proces primarne proizvodnje cinka je energetski i CO2 intenzivan, zato imamo razvijen resursno efikasan ciklus: Prilikom livenja pod pritiskom vodimo odlivke cinka koji nastaju tokom procesa livenja direktno nazad u mašine ili ih topimo u našoj internoj peći za pretapanje. Iz ovoga ponovo izlivamo novu sirovinu, tako da u proseku vraćamo 85% otpadnog materijala u proces. Pored očuvanja resursa, interna reciklaža ima prednost u tome što otpad cinka ne mora da se transportuje i što je brže dostupan. Preostali materijal − oko 70 tona godišnje − na osnovu zagađenja ne možemo sami da recikliramo. Ovo obrađuje naš partner i kooperant za reciklažu, gde se ponovo proizvodi visokokvalitetni cink iz našeg otpadnog cinka po najvišim ekološkim standardima. Odatle takođe dobijamo i sirovine. U smislu održivosti, zatvoreni ciklus cinka se stvara interno i u saradnji sa našim eksternim partnerom.

Blum_IMG0704