ME190977_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AMC_#V1

Učenje u Blumu

Obrazovanje je više od odgovornosti – to je budućnost

Mnogi naši zaposleni su počeli kao učenici pre mnogo godina. Prešli su jedan impresivan put, kao i preduzeće Blum. Svaki od njih, svojom predanošću, znanjem i veštinama, pomogao je da se kovačnica pretvori u međunarodno preduzeće. Mladi ljudi koje regrutujemo danas kao učenike osiguravaju našu budućnost i svojim znanjem i predanošću doprinose činjenici da Blum može da proizvode okove za svoje kupce širom sveta na lokaciji Vorarlberg.

Lehrlinge_aktuell

Trenutno


400

učenika širom sveta
Icon_Ausbildung

Preko


50 godina

Blum obrazuje učenike
Icon_Ausgebildete

Preko


1970

obučenih učenika u Blumu

Preko 60% svih do sada obučenih učenika je ostalo u Blumu

Individualna podrška i učenje u malim timovima – preko 100 instruktora prenosi svoje znanje

Nakon osnovne obuke, mladi dolaze u specijalistička odeljenja, gde uče direktno od stručnjaka

ME190977_AA_FOT_FO_BAU_#SALL_#AMC_#V1